Blog

Hoe infraroodcamera’s u helpen om uw werk veilig uit te voeren

Als u onderhoud uitvoert aan of storingen zoekt in een industriële machine, hangt uw veiligheid deels af van uw omgeving en deels van uzelf. U wilt controleren of de apparatuur binnen de specificaties werkt om schade of letsel door oververhitting, verkeerde uitlijning of problemen met de stroomkwaliteit te voorkomen. U bent er verantwoordelijk voor om de uitrusting correct te laten draaien en u wilt die uitrusting vanaf een veilige afstand controleren en storingen zoeken.

Een infraroodcamera kan u op beide vlakken helpen. Met warmtebeeldcamera’s kunt u apparatuur, constructies en processen van een veilige afstand scannen en zo de blootstelling aan veiligheidsrisico’s beperken. In sommige gevallen betekent dit dat u niet langer een warmwerkvergunning nodig hebt.

Dit zijn enkele gebieden waar een warmtebeeldcamera uw veiligheid verhoogt:

 1. Elektrische systemen inspecteren

  Met een infraroodcamera kunt u ver buiten de vonkboogzone staan en apparatuur onder spanning scannen met behulp van speciale infraroodstralen zonder het paneel te moeten openen. Dit kan uw risico beperken en mogelijk ook betekenen dat u minder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet aantrekken.

 2. Mogelijk explosieve omgevingen

  Met een warmtebeeldcamera met telelens kunt u verder van de apparatuur staan in een mogelijk explosieve omgeving en toch alle nodige details vastleggen. Door van grote afstand te scannen, hoeft u niet in torens, op schoorstenen of luchtfilters te klimmen om gebieden te inspecteren waar u anders niet dicht genoeg bij zou kunnen komen zonder de productie stil te leggen.

 3. Bouwinspectie

  Dankzij de afstandscapaciteiten van een warmtebeeldcamera met een telelens en/of groothoeklens kunt u heel wat plafonds, daken of wanden en leidingen scannen vanaf de grond. Dit beperkt de kans op vallen en versnelt uw inspecties.

Read more

Vlamboogveiligheid en warmtebeeldtechniek

De National Fire Protection Association (NFPA) 70E-norm voor elektrische veiligheid op de werkplek heeft al een lange weg afgelegd betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten (mensen die infraroodcamera’s gebruiken).

 

In de voorbij NFPA 70E-cycli hebben thermografisten en hun werkgevers ervoor geijverd om de vereisten te wijzigen voor vonkboogbestendige kleding en PBM voor het uitvoeren van een infraroodscan. En er zijn redenen om te klagen (zie afbeelding 1).

In een paper die werd voorgelegd aan de 2008 IEEE/IAS/ Electrical Safety Workshop1 merkte Vladimir Ostrovsky op dat dergelijke uitrusting (vooral de kap) de zuurstoftoevoer voor de drager beperkt, wat het gevoel van claustrofobie verhoogt en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Hoewel ventilatiesystemen dit ongemak kunnen beperken, hebben thermografisten nog steeds moeite om goede warmtebeelden te maken als gevolg van beperkte lichtomstandigheden, het beperkte kijkvenster van de kap en het gebruik van hun infraroodcamera in combinatie met de zware handschoenen.

Tijdens de beoordeling van de voorstellen van de NFPA 70E in 2009, 2012 en 2015 deden verschillende

mensen en bedrijven voorstellen voor warmtebeeldtechniek en besprak de 70E-commissie nogmaals hun aanpak van het probleem.

De volgende vragen kwamen aan bod:

 • Wat zijn de werkelijke risico’s van thermografie?
 • Zal de thermografist de behuizing van de apparatuur onder stroom verwijderen of zal iemand anders deze taak uitvoeren?
 • Zal de thermografist het veld van de behuizing onderbreken?
 • Was er een risico op contact of onderdelen die in de apparatuur onder stroom vielen?
 • Hoe dicht zal de thermografist bij de potentiële bron van vonkbogen komen?
 • Is de persoon die de scan uitvoert een gekwalificeerd elektricien overeenkomstig OSHA en de NFPA 70E?

In de NFPA 70E van 2015 besliste de commissie dat indien de persoon die de behuizing verwijdert vonkboogbestendige kleding en PBM draagt, de thermografist dit niet hoeft te doen op voorwaarde dat:

 • de thermografist de niet-toegestane zone niet betreedt,
 • het veld van de behuizing niet onderbreekt; of
 • op geen enkele manier de apparatuur bedient of aanraakt.

Een van de hoofdvragen die de commissie moest behandelen, is of thermografisten wel of niet voor kwalificatie in aanmerking komen. We beslisten dat OSHA en NFPA 70E vereisen dat iedereen die aan de risico’s wordt blootgesteld, voor kwalificatie in aanmerking komt. Daarom besliste de 70E-commissie dat het aanvaardbaar was om elektrisch gekwalificeerde personen de flexibiliteit te bieden om hun taken op een veilige manier uit te voeren. Aangezien we niet op elke locatie aanwezig kunnen zijn, moet die beslissing worden genomen door de gekwalificeerde persoon die het werk uitvoert.

Tijd om te beslissen

Het is belangrijk op te merken dat de NFPA 70E staat voor minimale veilige praktijken, niet de aanbevolen procedures. Elke gekwalificeerde persoon die een taak wil uitvoeren waardoor deze wordt blootgesteld aan elektrische gevaren, moet een volledige risicoanalyse uitvoeren, waaronder een beoordeling van het risico op elektrische schokken en elektrische vonkbogen. Dit kan op het eerste zicht verwarrend en tegenstrijdig lijken. Enerzijds verplicht NFPA 70E geen vonkboogbestendige PBM en kleding tijdens het uitvoeren van een infraroodscan. Anderzijds kan de technicus vaststellen dat in zijn of haar specifieke geval PBM vereist kan zijn, zelfs al is dit niet verplicht volgens NFPA 70E.

De 70E-commissie is van oordeel dat, zolang de apparatuur onder spanning staat, het risico op vonkbogen blijft. In tabel 130.7(C)(15)(A)(a) vermelden we dat vonkboogbestendige PBM al dan niet zijn vereist afhankelijk van de taken en de omstandigheden. Vonkboogbestendige PBM kunnen nodig zijn voor persoonlijke veiligheid ook al zijn ze niet verplicht volgens NFPA 70E. Zoals eerder vermeld, staat 70E voor de minimale aanvaardbare vereisten en bestaat de kans dat deze vereisten moeten worden overschreden. Dit is een voorbeeld van waarom de gebruiker van NFPA 70E het volledige hoofdstuk 1 moet kennen indien deze taken uitvoert aan elektrische apparatuur.

Er zijn geen uitzonderingen: het negeren van de risico’s verbonden aan een taak volgens de NFPA 70E leiden er uitsluitend toe dat u sneller in een brandwondencentrum terechtkomt. Niemand wil daar terechtkomen. Dit is een gebied waar lui zijn het leven van de thermografist voorgoed kan veranderen.

Daarnaast moet de persoon die de behuizing verwijdert volledige vonkboogbestendige kleding en PBM dragen. Zodra de behuizing is verwijderd, de omgeving is beveiligd en er is gecontroleerd op mogelijke gevaren, kan de thermografist binnengaan en de scan uitvoeren met de benodigde PBM voor dat risiconiveau.

Samenvatting

Het dragen van vonkboogbestendige kleding en PBM voor infraroodthermografie kan in sommige gevallen nu een persoonlijke beslissing worden. Denk eraan dat de OSHA voorschrijft dat werkgevers PBM ter beschikking stellen en dat werknemers deze PBM dragen als er sprake is van risico’s. Een gevaren-/risicoanalyse kan aangeven of dergelijke PBM noodzakelijk zijn en deze analyse moet correct worden geregistreerd.

Houd rekening met de volgende vragen bij de beslissing om al dan niet PBM te dragen:

 • Hoe zou uw leven eruit zien na een ernstig vonkboogincident?
 • Wat zouden de volgen zijn voor uw familie en vrienden? Hoe zou u leven veranderen indien u verminkt of gehandicapt werd?
 • Hoe zeker bent u dat er geen defecten zijn aan de apparatuur die u zo dadelijk scant?

De NFPA 70E-commissie (en ik) hoopt (hopen) oprecht dat niemand ooit in een situatie komt waarbij hij of zij deze vragen moet beantwoorden omwille van een elektrisch incident. Als het echt onhandig is om de vereiste PBM te dragen of indien er gewoonweg geen ruimte is, kan een kijkvenster worden overwogen.

Read more

Ontdek de oplossingen voor netwerken en bekabeling: Een Seminar door Trend Networks & LHM

Word een netwerkbekabelingsexpert! LHM en Trend Networks presenteren een seminar boordevol kennis en hands-on ervaring. Zorg dat je erbij bent!”

Waarom deelnemen aan ons TREND NETWORKS Seminar?

In de snel evoluerende wereld van netwerkbekabeling is het cruciaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologieën en best practices. Ons seminar, in samenwerking met Trend Networks, biedt u een unieke kans om:

1. Voorop te Lopen in de Industrie: Leer direct van de experts van Trend Networks, een wereldleider in testapparatuur voor netwerkbekabeling.

2. Hands-On Ervaring Op te Doen: Naast theoretische kennis bieden we ook praktische demonstraties en sessies waar u de instrumenten zelf kunt uitproberen en hun potentieel kunt ervaren.

3. Netwerkmogelijkheden: Ontmoet andere professionals in de branche, wissel ervaringen uit en breid uw zakelijke netwerk uit.

4. Probleemoplossing en Best Practices: Verkrijg diepgaande inzichten in kabelcertificering en het troubleshooten van netwerkbekabelingsuitdagingen.

5. Toekomstbestendig Uw Vaardigheden: In een tijdperk waarin betrouwbare netwerkconnectiviteit essentieel is, rusten we u uit met de kennis en tools om aan de top van uw vakgebied te blijven.

Als u serieus bent over het excelleren in uw vakgebied en het bieden van ongeëvenaarde service aan uw klanten, dan is dit seminar een investering die u niet mag missen. Reserveer uw plaats vandaag nog en zet een stap voorwaarts in uw professionele ontwikkeling.

Programma:

  • 8.30 uur: Ontvangst
  • 9.00 – 10.30 uur: Start Deel 1
  • 10.30 – 10.45 uur: koffiepauze
  • 10.45 – 12.30 uur: Start Deel 2
  • 12.30 uur: Broodjeslunch

Aansluitend op dit seminar is er na de lunch de mogelijkheid om specifieke toestellen wat dieper in detail te bekijken en bespreken met de specialisten van LHM…

Waar en Wanneer?
Donderdag 19 oktober 2023, aanvang om 8h30 in de seminarruimte van LHM Instrumentation
Nieuwe Steenweg 20A
9810 Nazareth

Deelname is volledig GRATIS

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via Onderstaande inschrijvingsformulier
Na uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging met alle details.
Inschrijven is mogelijk tot 13 oktober 2023

Opgelet, reserveer tijdig, het aantal plaatsen is beperkt!!!

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Read more

  Handleiding voor veilig gebruik van digitale multimeters

  Het is bewezen dat een goed gebouwde digitale multimeter onder veeleisende omstandigheden beter presteert dan een tweedelijns model. Niet alleen is een topinstrument beter bestand tegen uw werkomgeving, maar het helpt ook om u veilig te houden. Als u eenmaal over een multimeter beschikt, is het belangrijk dat u veilig blijft in elke omgeving waarin u werkt. Controleer altijd of uw multimeter veilig is om te gebruiken.

  Wat zijn elektrische parameters?

  Elk apparaat dat elektriciteit gebruikt of verplaatst, heeft een set elektrische parameters. Dit zijn classificaties en codes, zoals CAT-specificaties en beschermingsklassen (IP-codes), die zijn afgestemd op de normen die zijn vastgesteld door speciaal benoemde teams van professionals. Als u de elektrische parameters van een apparaat begrijpt, kunt u beter begrijpen hoe u de prestaties van dat apparaat kunt testen en hoe u het apparaat en uzelf (en de mensen om u heen) veilig kunt houden. Enkele voorbeelden van elektrische parameters zijn impedantie, inschakelstroom, arbeidsfactor en spanningsval.

  Wat zijn de CAT-specificaties van de multimeter?

  Digitale multimeters zijn geschikt voor verschillende elektrische parameters, dus u moet controleren op de juiste CAT-specificaties, IP-codes en onafhankelijke verificatiesymbolen om er zeker van te zijn dat de door u geselecteerde meter is getest door een onafhankelijk laboratorium en veilig is voor uw metingen.

  Bij het bepalen van de juiste overspanningscategorie (CAT II, CAT III of CAT IV) van de installatie, moet u altijd een instrument kiezen dat geschikt is voor de hoogste categorie waarin u het instrument mogelijk kunt gebruiken en een spanningsnorm selecteren die geschikt is voor deze situaties of deze zelfs overschrijdt. Meters met een CAT-specificatie zijn ontwikkeld om het risico op een vlamboog in de meter zo veel mogelijk te beperken. De classificaties bevinden zich meestal in de buurt van de ingangen.

  Om een voorbeeld te geven: als u voorbereidingen treft om een 480-V voedingsdistributiepaneel te meten, moet u een meter gebruiken die minimaal voldoet aan CAT III-600 V. Dit betekent dat een CAT III-1000 V of CAT IV-600 V in deze situatie ook geschikt kan zijn.

  Meetcategorie  Omschrijving Voorbeelden
  CAT IV Driefasig bij aansluiting op netvoeding, alle geleiders buiten

  Alleen beperkt door de nettransformator die het circuit voedt

  ››50 kA kortsluitstroom

  • De ‘oorsprong van de installatie’, dat wil zeggen: waar het laagspanningssysteem (kabels voor service-ingang) is aangesloten op het lichtnet.
  • Elektriciteitsmeters, primaire overstroom-beveiligingsapparatuur.
  • Buitenleidingen en service-ingang, serviceleiding van mast naar een gebouw, leiding tussen meter en paneel
  • Bovengrondse leiding naar vrijstaand gebouw, ondergrondse leiding naar bronpomp.
  CAT III Driefasige verdeling, inclusief enkelfasige commerciële verlichting

  ‹50 kA kortsluitstroom

  • Apparatuur in vaste installaties, zoals schakelinstallaties en meerfasenmotoren.
  • Bus- en voedingscircuits in industriële installaties.
  • Voedingen en korte aftakkingsstroomkringen, apparaten die rechtstreeks vanaf verdeelpanelen worden gevoed.
  • Verlichtingssystemen in grote gebouwen.
  • Contactdozen met korte verbindingen naar de service-ingang
  CAT II Belastingen die zijn verbonden met een eenfaseaansluiting.

  ‹10 kA kortsluitstroom.

  • Huishoudelijke apparaten, draagbaar gereedschap en gelijksoortige belastingen.
  • Contactdozen en lange aftakkingsstroomkringen.
   • Contactdozen op meer dan 10 meter afstand van de bron van CAT III.
   • Contactdozen op meer dan 20 meter afstand van een bron van CAT IV.

  De tweecijferige IP-codes geven aan welke weerstand uw meter tegen stof en water kan bieden. Het beschrijft de grootte van de stofdeeltjes die worden tegengehouden en tot welke diepte uw multimeter kan worden ondergedompeld terwijl hij blijft functioneren.

  Mate van bescherming tegen binnendringen van vaste stoffen

  Niveau Objectgrootte Effectief tegen
  0 Objectgrootte Geen bescherming
  1 >50 mm Een groot oppervlak van het lichaam
  2 <12,5 mm Vingers en dergelijke
  3 <2,5 mm Gereedschap, dikke kabels
  4 <1 mm Granulaire objecten. De meeste kabels, schroeven enz.
  5 Beschermd tegen stof Niet volledig beschermd, maar mag geen belemmering vormen voor een goede werking
  6 Stofdicht Geen binnendringen van stof. Stofbestendig

  Het tweede cijfer van een IP-waarde geeft het beschermingsniveau tegen water aan.

  Mate van bescherming tegen binnendringen van water

  Niveau Beschermd tegen Details
  0 Niet beschermd
  1 Druppelend water Verticaal vallend water. Geen schadelijk effect
  2 Druppelend water, 15° kanteling Verticaal vallend water. Geen schadelijk effect wanneer het apparaat tot 15° gekanteld is ten opzichte van de normale positie
  3 Sproeiwater Water valt als spray bij maximaal 60°. Geen schadelijk effect
  4 Spattend water Water dat uit een willekeurige richting spat. Geen schadelijk effect
  5 Waterstralen Water dat door een spuitmond vanuit een willekeurige richting wordt gespoten. Geen schadelijk effect
  6 Krachtige waterstralen Water dat in krachtige stralen door een spuitmond vanuit een willekeurige richting wordt geprojecteerd. Geen schadelijk effect
  7 Onderdompeling tot 1m Onderdompeling in water tot 1 m gedurende 30 minuten. Waterdicht tot 1 m gedurende 30 minuten
  8 Onderdompeling dieper dan 1m Continue onderdompeling

   

  Bij Fluke testen we onze producten op veiligheid, zodat ze tot het uiterste gaan. Alleen als het testteam er niet meer in slaagt om de werking van het instrument te verstoren, kan het instrument worden vrijgegeven voor productie. Het doel is ervoor te zorgen dat een digitale multimeter van Fluke steeds opnieuw bestand is tegen de meest veeleisende omstandigheden in de praktijk. En dat u, de gebruiker, veilig blijft en elke dag weer naar huis kunt terugkeren. We zorgen er ook voor dat onze producten onafhankelijk worden getest, om onze aanspraken te staven.

  Wat zijn veiligheidsmaatregelen voor multimeters?

  Voordat u een meting uitvoert met uw multimeter, moet u deze eerst visueel inspecteren. Controleer de meter, de meetprobes en de accessoires op tekenen van fysieke schade. Zorg ervoor dat alle pluggen goed vastzitten en let op blootliggend metaal of barsten in de behuizing. Gebruik nooit een beschadigde meter of beschadigde meetprobes.

  Nadat de visuele inspectie is uitgevoerd, controleert u of uw multimeter goed werkt. Neem nooit zomaar aan dat dit zo is. Gebruik een bekende spanningsbron of een controle-apparaat, zoals de Fluke PRV240, om te controleren of uw meter goed werkt. Dit is een vereiste van NFPA70E (VS) en GS38 (Europa).

  Het werken met elektriciteit brengt altijd een risico met zich mee. Weet wat deze gevaren zijn en neem de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u begint met het uitvoeren van metingen. Wees u bewust van de mogelijkheid van pieken zoals kortstondige overspanning en vlambogen of vonkoverslag.

  1. Ga er altijd van uit dat elke elektrische component in een circuit onder spanning staat totdat u de stappen hebt genomen om deze positief te ontladen. Een schok treedt op als het menselijk lichaam deel gaat uitmaken van een elektrisch circuit. Let dus op de positie van uw lichaam tijdens werkzaamheden in elektrische omgevingen.
  2. Zorg ervoor dat u in elke situatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Dit betekent zowel op het lichaam (d.w.z. handschoenen, hoofdbedekking) als in de buurt van het lichaam (d.w.z. geïsoleerde rubbermatten). Deze zijn nodig bij werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande en blootliggende elektrische circuits van meer dan 50 V.
  3. Werk nooit alleen aan of bij blootliggende en spanningvoerende apparatuur. Blijf veilig en zorg ervoor dat u en uw partner zich ook bewust zijn van de omgeving. Voer, indien mogelijk, geen metingen uit in vochtige of natte omgevingen en zorg ervoor dat er geen atmosferische gevaren in de buurt zijn (d.w.z. brandbaar stof of damp).
  4. Houd ten slotte het display van uw digitale multimeter in de gaten voor eventuele visuele waarschuwingen. Het kan gebruikers waarschuwen voor onregelmatigheden zoals onveilige spanningen (30 V of hoger) bij de meetprobes.
  Read more

  3 belangrijkste principes voor het opbouwen van een sterke cultuur van veiligheid

  Volgens een onderzoek van Fluke hebben de meeste bedrijven geen sterke veiligheidscultuur. Om een sterke veiligheidscultuur op te bouwen, moet u eerst een klimaat van veiligheid creëren. Een klimaat van veiligheid maakt het mogelijk om sneller te veranderen en aan te passen. Het beïnvloedt de veiligheidscultuur, die moeilijker te veranderen is omdat het is verweven met de overkoepelende bedrijfscultuur. Als u de veiligheidscultuur van een bedrijf wilt veranderen, moet u beginnen met het klimaat van veiligheid. In de loop der jaren zal dat sterke klimaat een sterkere cultuur creëren.

  De veiligheidscultuur-expert bij Predictive Solutions, Chuck Pettinger, Ph.D. heeft drie belangrijke veranderingen gezien bij het creëren van een succesvol klimaat van veiligheid dat zal uitgroeien tot een succesvolle cultuur van veiligheid:

  1. Communicatie
  2. Maak het persoonlijk
  3. Blijf bouwen

  1. Communiceer

  Onderdeel van een succesvol bedrijf is de manier waarop we met elkaar communiceren. Als we kijken naar een klimaat van veiligheidscommunicatie kunnen zaken als het stellen van doelen en stimuleringsprogramma’s worden opgenomen. Dr. Pettinger suggereert om in plaats van te kijken naar de cijfers voor ongevallen en letsel, ons te richten op het positieve. Door ons te richten op ongevallen en letsel “gaat veel veiligheidsrapportage ondergronds. En het kan de cultuur onbedoeld schaden.” Probeer u in plaats daarvan te richten op de kwaliteit van de veiligheidsinspecties of het aantal werknemers dat deelneemt aan een veiligheidsinitiatief. Over het algemeen zijn mensen gemotiveerder wanneer ze iets proberen te verbeteren, in plaats van iets te vermijden of te verminderen (bijvoorbeeld letsel).

  Richt u in plaats daarvan op het stellen van S.M.A.R.T.-doelen, die nuttiger zijn en een positief effect hebben op het klimaat van veiligheid binnen het bedrijf. Dr. Pettinger zegt: “[Het doel] moet een uitvoerbaar, waarneembaar gedrag zijn dat je wilt versterken, tegenover, bijvoorbeeld, ‘Doe je best.’ Maak het dus specifiek. Maak het haalbaar. Maak het relevant voor de mensen om u heen en niet alleen voor u. En visualiseer het, zorg dat mensen het belang ervan inzien.”

  Het is ook belangrijk om u bewust te zijn van de manier waarop u over bepaalde processen praat. Dit kan ook van invloed zijn op de manier waarop het klimaat in het hele bedrijf wordt ervaren. Dr. Pettinger gaf een voorbeeld van hoe het klimaat werknemers negatief kan beïnvloeden: “Als u hoort: ‘We moeten deze machine aan de gang krijgen.’ Er is een bepaalde tijdsdruk. Er is een lichte druk en niemand vertelt u letterlijk ‘Sla dingen over’, maar u voelt die druk van het klimaat in vergelijking met andere culturen die zeggen: “Het maakt me niet uit hoe lang het duurt. Neem de tijd. Doe het veilig. Raak niet gewond.”

  2. Maak het persoonlijk

  Door een veiligheidsplan op te stellen waarbij het individu centraal staat, blijf je er de hele werkdag mee bezig. Dr. Pettinger heeft gezien hoe de manier waarop vergaderingen aan het begin van de dienst worden gehouden met succes is veranderd en hoe trainingen meer maatwerk zijn geworden.

  Meer betrokkenheid van werknemers aan het begin van de dienst heeft voor veel bedrijven een positief effect gehad. In plaats van alleen te kijken naar wat er gedaan moet worden en wat de vorige dienst heeft laten liggen, raadt Dr. Pettinger aan om tijdens elke vergadering de tijd te nemen om potentiële risico’s te bespreken en te bepalen hoe deze kunnen worden beperkt. “Zorg dat u die antwoorden van de mensen in uw groep krijgt. Als een goede manager is het belangrijk om ze zelf de oplossing te laten vinden,” zegt Dr. Pettinger.

  Als het gaat om training en lesgeven, zijn er verschillende benaderingen mogelijk. Michael Brooks, een klant van Fluke, heeft succes gehad met één-op-één training in zijn bedrijf, Great Southwestern Fire and Safety. De tijd nemen om de veiligheidsstappen te doorlopen en ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring die één werknemer heeft, aan de volgende wordt overgedragen. Brooks zei: “Wat ze hebben geleerd, konden ze zelf aan een andere nieuwe collega overdragen. Het zijn niet telkens dezelfde mensen die instrueren en leren en voortdurend groeien. We hebben echt hard gewerkt om deze positieve houding onder ons personeel vast te houden.” Dit heeft niet alleen bijgedragen aan de veiligheid van de werknemers, maar heeft het bedrijf in de loop der jaren laten groeien.

  3. Blijf bouwen

  Veel bedrijven vallen onder de zogenaamde ‘giftige cyclus’. In deze cyclus beginnen nieuwe initiatieven sterk, maar verliezen ze uiteindelijk het momentum en worden ze na enige tijd volledig genegeerd. Vervolgens wordt er weer een nieuw initiatief gestart en herhaalt de cyclus zich. Er is echter geen echte verandering te zien op basis van deze initiatieven en zowel het klimaat als de cultuur van veiligheid blijven hetzelfde.

  In plaats daarvan moeten bedrijven een manier vinden om de “deugdzame cyclus” te bereiken. Dit draait allemaal om geduld en doorzettingsvermogen. “Cultuur is iets dat heel moeilijk te beïnvloeden is. Het duurt soms drie tot vijf of zelfs tien jaar om te veranderen,” aldus Dr. Pettinger.

  Zodra een nieuw initiatief is gestart, stelt u doelen voor de korte termijn in zodat het meer lijkt of er vooruitgang wordt geboekt. Niet alleen zullen individuele werknemers het gevoel hebben dat ze meer van invloed kunnen zijn, maar het management kan ook bijhouden welke veranderingen in gang zijn gezet. Zodra mensen de waarde van het nieuwe proces zien, zal het zichzelf in stand houden, inslijten en uw organisatie helpen een cultuur van veiligheid te creëren.

  Read more

  Vier mythes over elektriciteit die u kunnen verrassen

  Veiligheid van de installatie is veel meer dan alleen wat taken op een checklist. Het vereist betrokkenheid van elke werknemer, van het management tot lijnwerkers, om een cultuur van veiligheid te handhaven in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Na verloop van tijd kunnen interpretaties van bepaalde veiligheidsnormen afwijken van de oorspronkelijke opzet, waardoor er mythes ontstaan over hoe het beste aan de veiligheidseisen kan worden voldaan.

  Mythe 1: “Onhandig” is hetzelfde als “onhaalbaar” als het gaat om het spanningsloos maken van apparatuur voor onderhoud

  Het komt natuurlijk bijna nooit gelegen als de stroom onverwacht moet worden uitgeschakeld om aan een apparaat te werken. Maar dat betekent niet dat het niet haalbaar is. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), nationale equivalenten zoals de Health and Safety Executive (HSE) in het Verenigd Koninkrijk en de DGUV (Duitse wettelijke ongevallenverzekering), evenals andere lokale autoriteiten, staan het werken aan een circuit onder spanning alleen onder bepaalde omstandigheden toe. Dit geldt ook wanneer het ‘onhaalbaar’ is om de stroom uit te schakelen vanwege een verhoogd risico. Er is echter een neiging om werknemers toe te staan aan spanningvoerende circuits te werken, alleen omdat het “onhandig” is om de stroom uit te schakelen. Dit leidt tot onnodige risico’s die vaak leiden tot ongevallen.

  In situaties waarin het onmogelijk is om de stroom uit te schakelen, mogen alleen elektriciens en technici die gekwalificeerd zijn om aan spanningvoerende systemen te werken de werkzaamheden uitvoeren. Zij dienen alle voorzorgsmaatregelen te nemen, inclusief het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het gebruik van gereedschap dat is gecertificeerd volgens de geldende veiligheidsnormen (bijv. EN 60900) voor de betreffende omstandigheden.

  Mythe 2: Hoe meer persoonlijke beschermingsmiddelen, hoe beter

  Of u persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, en hoeveel, is geen kwestie van een persoonlijke keuze. Een onderdeel kan op elk moment defect raken. Perfect werkende onderbrekers kunnen plotseling defect raken tijdens het storingzoeken. Als er een vlamboog optreedt bij het alleen maar openen van een kast, kan het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen het verschil betekenen tussen leven en dood. Elektriciens en technici moeten de gedetailleerde vereisten ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese norm EN 50110 “Bediening van elektrische installaties” volgen, die de elektrische veiligheid op de werkplek definieert. Werknemers verplichten om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die zijn geclassificeerd voor een veel hoger risiconiveau dan de omgeving vereist, zorgt er echter niet per se voor dat ze beter beschermd zijn.

  “Meer persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet per se beter”, aldus Kevin Taulbee, Electrical Engineer en Safety Trainer bij Power Studies, Inc. “Het gaat erom de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Het uitvoeren van een goede gevarenanalyse voor de taak is belangrijk om medewerkers met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen uitrusten. Te veel mensen kopen gewoon vlamboogwerende maanpakken en dikke hoogspanningshandschoenen voor kabelwerkers voor hun interne onderhoudsmedewerkers en elektriciens. Elektrische handschoenen van klasse 2 zijn niet nodig als ze nooit met een spanning van meer dan 480 V in aanraking komen en ze bieden veel minder bewegingsvrijheid. Als gevolg hiervan kan een elektricien gereedschap of meetsnoer eerder laten vallen wanneer hij aan een onder spanning staand paneel werkt.”

  Naast het kiezen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is het mogelijk om handinstrumenten te kiezen die zijn ontworpen om knoppen en draaiknoppen makkelijker te kunnen bedienen wanneer zware handschoenen worden gedragen. Het is ook mogelijk om het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen dat in sommige gevallen vereist is te verminderen door werknemers uit te rusten met contactloze infraroodinstrumenten (IR-instrumenten), zoals warmtebeeldcamera’s, infraroodthermometers en draadloze bewakingssensoren. Met deze instrumenten kunnen werknemers gegevens vastleggen van buiten de vlamboogzone. Het wegnemen van de noodzaak om binnen een vlambooggrens te werken, met name bij het schakelen of storingzoeken, verhoogt het algehele veiligheidsniveau voor werknemers.

  Mythe 3: Alle meetsnoeren en zekeringen zijn gelijk

  Vaak beschouwen technici meetsnoeren en zekeringen als basiscomponenten zonder veel aandacht te besteden aan kwaliteit. Ongeacht de kwaliteit van de multimeter is deze slechts zo veilig als de meetsnoeren die worden gebruikt en de zekeringen binnenin. Deze componenten bieden essentiële bescherming tegen stroom- en spanningspieken die ernstig letsel bij de gebruiker kunnen veroorzaken.

  De juiste meetsnoeren kiezen

  De belangrijkste taak van meetsnoeren is het aansluiten van de digitale multimeter op het apparaat dat moet worden getest, maar ze vormen ook een eerste verdedigingslinie tegen elektrocutie. Meetsnoeren die slecht zijn gemaakt, versleten zijn of niet geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden, kunnen onnauwkeurige meetwaarden opleveren en bij aanraking met de verkeerde draad een ernstig schokgevaar opleveren. Let bij het kiezen van meetsnoeren op het volgende:

  • Hoogwaardige materialen en een robuuste constructie
  • Classificatie voor de desbetreffende meetcategorie zoals gespecificeerd in EN 61010 en het spanningsniveau van de toepassing. De categorie (CAT) van de meetsnoeren en accessoires moet overeenkomen met of hoger zijn dan de categorie van de DMM.
  • Blootliggend metaal dat overeenkomt met het energiepotentieel van een specifieke meting.
  • Intrekbare meetpennen, meetpenhoezen of meetpennen met kortere uiteinden om onbedoelde kortsluiting te voorkomen.

  Kies hoogwaardige vervangingszekeringen

  De huidige veiligheidsnormen vereisen dat digitale multimeters zijn voorzien van speciale zekeringen met een hoog vermogen, die zijn ontworpen om de energie die door een elektrische kortsluiting wordt gegenereerd, binnen de zekeringbehuizing te houden. Dit beschermt de gebruiker tegen elektrische schokken en brandwonden. Wanneer het tijd is om zekeringen te vervangen, kies dan altijd de zekeringen met een hoog vermogen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de meter. Goedkopere algemene vervangingszekeringen verhogen de kans op ernstig letsel.

  Mythe 4: De enige manier om de spanning nauwkeurig te meten is door contact te maken met een meetsnoer.

  In het verleden was het direct aansluiten van meetsnoerprobes of krokodillenklemmen op elektrische geleiders de beste manier om nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Dit vereist echter metaal-op-metaal-contact, waardoor er een grotere kans is op vlambogen en mogelijk letsel voor de persoon die meet of schade aan de apparatuur die wordt gemeten.

  Onlangs is een nieuwe technologie geïntroduceerd die spanning detecteert en meet zonder contact van metaal-op-metaal. Deze technologie isoleert het meetinstrument van de te testen spanningsbron. Voor het meten van spanning schuiven elektriciens en technici slechts één geleidende draad in de open vork van het handmeetinstrument. Omdat ze niet worden blootgesteld aan contactpunten die onder spanning staan, is de kans op elektrische schokken en vlambogen kleiner.

  De hierboven genoemde mythes vormen slechts een kleine selectie van de veiligheidskwesties die moeten worden meegenomen bij werkzaamheden aan spanningvoerende apparatuur. De beste manier voor een faciliteit om ervoor te zorgen dat werknemers alle relevante voorschriften voor elektrische veiligheid volledig begrijpen en naleven, is het ontwikkelen en onderhouden van een solide veiligheidscultuur op basis van de behoeften en de omgeving van die specifieke faciliteit.

  Read more

  Tien domme dingen die slimme mensen doen

  Iedereen die zijn geld verdient met het werken met elektriciteit, krijgt al gauw een gezond respect voor alles wat ook maar in de verte onder spanning zou kunnen staan. Toch kunnen tijdsdruk en stress vanwege de kritieke aard van de apparatuur zelfs bij de meest ervaren elektricien tot onvoorzichtigheid en onkarakteristieke fouten leiden. Onderstaande lijst biedt een snel overzicht van wat u niet moet doen bij het meten van elektriciteit.

  1. De originele zekering door een goedkopere vervangen. Als uw digitale multimeter aan de huidige veiligheidsnormen voldoet, is die zekering een speciale met zand gevulde smeltveiligheid die doorbrandt voordat een overbelasting uw hand kan bereiken. Als u de zekering van uw DMM verwisselt, moet u deze altijd door een voor het instrument goedgekeurde zekering vervangen.
  2. Een stukje draad of metaal gebruiken om de complete zekering te overbruggen. Dit mag dan wel een snelle oplossing lijken voor wanneer u onverhoopt geen reservezekering bij u mocht hebben, maar die zekering is wel het enige dat u scheidt van de spanningspiek die uw kant opkomt.
  3. Het verkeerde instrument voor het specifieke karwei gebruiken. Het is belangrijk dat uw DMM geschikt is voor het werk dat u gaat uitvoeren. Zorg er steeds voor dat uw meetinstrument de juiste veiligheidsspecificatie heeft voor het werk dat u uitvoert, zelfs als dit betekent dat u de hele dag door van DMM moet wisselen.
  4. De goedkoopste DMM kiezen. U kunt later altijd nog op een duurder model overstappen, nietwaar? Misschien ook niet, als u het slachtoffer wordt van een ongeluk. Dit omdat het goedkope meetinstrument niet over de veiligheidsvoorzieningen beschikte die werden aangegeven. Kijk altijd naar verklaringen van onafhankelijke testlaboratoria.
  5. Uw veiligheidsbril in uw borstzak laten zitten. Pak die bril. Zet hem op. Het is echt belangrijk. Hetzelfde geldt voor isolerende handschoenen en vlamwerende kleding.
  6. Aan een spanningvoerende stroomkring werken. Maak de stroomkring indien enigszins mogelijk spanningsloos. Als u toch aan een spanningvoerende stroomkring moet werken, gebruik dan goed isolerende instrumenten, draag een veiligheidsbril of een gelaatsbeschermer; en isolerende handschoenen, doe horloges en sieraden af, ga op een isolatiemat staan en draag vlamwerende kleding in plaats van gewone werkkleding.
  7. Niet zorgen voor deugdelijke beveiligingen en teksten tegen het opnieuw inschakelen van de installatie.
  8. Bij het meten beide handen gebruiken. Doe dit niet! Gebruik bij het werken aan spanningvoerende stroomkringen de volgende truc: Houd één hand in uw broekzak. Dat vermindert het risico van een gesloten circuit via uw borstkas en uw hart. Hang het meetinstrument indien mogelijk op, of zet het ergens neer. Raak het instrument zo min mogelijk met uw handen aan, zodat u zo min mogelijk aan de effecten van transiënten blootstaat.
  9. Uw meetsnoeren verwaarlozen. Meetsnoeren zijn belangrijk voor de veiligheid van de DMM. Zorg ervoor dat ook uw meetsnoeren de juiste veiligheidsspecificatie hebben voor het werk dat u uitvoert. Gebruik liefst meetsnoeren met dubbele isolatie, geïsoleerde ingangsconnectoren, vingerbescherming en antislip-oppervlak.
  10. Uw oude meetinstrument altijd blijven gebruiken. De huidige meetinstrumenten hebben veiligheidsvoorzieningen waarvan enkele jaren geleden nog niemand had gehoord; voorzieningen die een modernisering van uw uitrusting waard zijn en die heel wat goedkoper zijn dan een bezoek aan de eerste hulp.
  Read more

  Renderende kostenbesparing voor industriële energie-efficiëntie

  Wat heeft meting te maken met energiebesparing? Het draait allemaal om het rendement en het eindresultaat.

  Industriële faciliteiten moeten energie verbruiken om in bedrijf te blijven, te produceren of data genereren, wat het ook is, en de meeste faciliteiten verspillen daarbij te veel elektriciteit. Het zijn inefficiënte energiegebruikers. Twintig jaar geleden maakten installatiebeheerders zich niet druk om energie-efficiëntie – energie was goedkoop. Toen energie duurder werd, kregen managers steeds meer interesse in het verlagen van hun energierekening, maar de maatregelen moesten worden vertaald naar bedrijfstermen.

  Waar ligt het omslagpunt waar verspilling zo groot is dat het zinvol is om dit aan te pakken?

  Om deze vraag te beantwoorden, moet u meten hoeveel energie u verbruikt voor de verschillende soorten arbeid (systemen) in uw gebouw en deze vergelijken met de normen. Zo krijgt u een goed overzicht van hoeveel verspilling plaatsvindt. Door meerdere metingen uit te voeren, kunt u bepalen wat de hoofdoorzaak van de verspilling is. De drie punten van een rendementsvergelijking zijn: 1) de hoeveelheid verspilling gecombineerd met 2) de oorzaak en 3) de kosten om dit aan te pakken.

  Wanneer is energiebesparing zinvol?

  Energiebesparing is zinvol voor faciliteiten die overhead willen verlagen om de productiviteit te verhogen – faciliteiten die meer willen doen met minder, niet alleen minder uitgeven.

  Inspectie van energieverbruik helpt bij het identificeren van mogelijkheden om efficiëntie te verhogen en geeft de installatiemanager de handvaten om te begrijpen welke energiebesparende activiteiten zinvol zijn, gezien de primaire doelstellingen van de faciliteit, en welke energiebesparingen niet genoeg rendement opleveren of te ver buiten de prioriteiten vallen. De grootste mogelijkheden zijn meestal te vinden in faciliteiten met oude, grote, energieverslindende systemen die niet zijn geoptimaliseerd. Andere goede kandidaten zijn productiefaciliteiten waar niet veel automatisering of regelingen zijn doorgevoerd, evenals faciliteiten met grote stoom- of persluchtsystemen.

  Hoeveel kan er worden bespaard?

  Volgens het Amerikaanse Ministerie van Handel (Department of Energy) (DOE) kunnen faciliteiten hun energierekening met tot wel 25% verlagen, maar hoeveel werkelijk bespaard kan worden, hangt af van een aantal dingen. Allereerst moet worden gekeken welke systemen aanwezig zijn en welke activiteiten plaatsvinden in de faciliteit. Met name grote belastingen die nooit in kaart zijn gebracht aan de hand van het tariefschema van het nutsbedrijf, om te kunnen profiteren van de goedkoopste dagdelen, kunnen wel eens aanzienlijke besparingen op gaan leveren. Een faciliteit die voornamelijk kleine belastingen verwerkt, kan mogelijk niet van deze optie profiteren. Ten tweede moet worden beoordeeld hoe inefficiënt de systemen in het gebouw zijn. Een nieuwere, goed onderhouden faciliteit zal niet zoveel besparingsmogelijkheden bieden als een oudere faciliteit, waar systemen en apparatuur niet meer voldoen aan aanbevolen instellingen en onderhoudsprocedures.

  Wanneer u denkt aan energieverspilling thuis, denkt u waarschijnlijk aan tocht die binnendringt door kieren of aan oude lampen die vervangen worden door led’s. Maar wat voor soort “energieverspilling” doet zich voor in een fabriek of faciliteit met gemengde toepassingen?

  Door energie te gebruiken om lucht te verwarmen of te koelen en door het ventilatiesysteem te forceren, die vervolgens weglekt uit het raam, wordt het systeem gedwongen tot overproductie en dus tot overconsumptie. Hoeveel andere systemen in de faciliteit werken harder dan zou moeten, vanwege verstopte filters, overmaatse motoren enzovoort?

  Dus ja, in een fabriek of een faciliteit met gemengde toepassingen kan zeker verspilling optreden, zowel wat de verlichting als de bouwschil betreft. Maar zijn dit de eerste soorten verspilling die moeten worden aangepakt?

  U kunt die vraag pas beantwoorden als u het energieverbruik bij alle belangrijke belastingen registreert, deze koppelt aan zowel het tariefschema als het bedrijfsschema en het rendement berekent. Vaak kan in een faciliteit zoveel worden bespaard op onderhoud en bedrijfsprocessen voor grote apparatuur dat er binnen een paar jaar voldoende geld is bespaard om deze apparatuur versneld te vervangen door een minder verspillend model.

  Energieverbruik verlagen wanneer budgetten, tijd en bedrijfsmiddelen beperkt zijn

  Werk vanuit een basislijn.

  Het startpunt is om te identificeren waar en wanneer energie wordt gebruikt en waardoor. Zodra de eigenaren, managers en technici van de faciliteit precies weten hoeveel energie er nodig is om het bedrijf te runnen, ten opzichte van de hoeveelheid energie die wordt verspild, kunnen ze beslissingen nemen en een strategie bepalen. Om deze status te bereiken, is het raadzaam om de laatste rekeningen van nutsbedrijven na te pluizen en te zoeken naar eventuele boetes en kosten met betrekking tot vraag tijdens piekuren. Download een kopie van het tariefschema van de website van het nutsbedrijf, zodat u weet wat energie-eenheden op verschillende tijden van de dag kosten, in vergelijking met uw bedrijfsschema. Neem indien nodig rechtstreeks contact op met het nutsbedrijf; zij zullen u graag helpen.

  Geef vervolgens uw eigen elektriciteitsteam of een elektrotechnisch installateur opdracht om de stroom bij de hoofdingangen voor nutsvoorzieningen en bij de voedingspanelen naar de grootste systemen en belastingen te loggen. Leg kW, kWh en de vermogensfactor vast gedurende een representatieve tijdsperiode. Zo krijgt u een zeer nauwkeurig beeld van het werkelijke energieverbruik bij driefasige circuits en belastingen. De grootste besparingen worden vaak gerealiseerd door de belastingsprocessen te verschuiven naar dagdelen met goedkopere energiekosten.

  Welke systemen veroorzaken de grootste energieverspilling?

  Beoordeel niet alleen het elektrische toevoersysteem, maar kijk ook naar uw elektromechanische, stoom- en persluchtsystemen. Deze systemen staan meestal bol van energieverspilling, die desalniettemin eenvoudig op te lossen is.

  Elektromechanisch
  Er zijn vijf veelvoorkomende soorten energieverspilling in een elektromechanisch systeem: 1) elektrisch, 2) mechanisch/wrijving, 3) planning, 4) besturing en 5) dimensionering/efficiëntie.

  Een Fluke 1738 geavanceerde Power Energy Logger gebruiken om onderzoek te doen naar het energieverbruik van een mechanisch systeem

  1. Spannings-/stroomoverbelasting en onevenwichtige fasering zijn twee van de meest voorkomende energieverspillers in elektromechanische systemen. Beide elektrische problemen kunnen worden gedetecteerd met Power Quality Analyzers en warmtebeeldcamera’s.
  2. Energieverspilling in mechanische systemen manifesteert zich als oververhitting, maar ook als overmatige trillingen. Deze kunnen worden gedetecteerd met thermische imaging- en trillingsmeters. Mogelijke oorzaken lopen uiteen, van koeling en luchtstroom tot lageruitlijning en andere oorzaken van wrijving. Voer dus een thermische scan uit op koppelingen, assen, riemen, lagers, ventilatoren, elektrische componenten, afsluit-/aansluitdoos en wikkelingen – alle opties die mogelijk inefficiënt werken en dus energie kunnen verspillen.
  3. Zoals eerder al vermeld, is een van de eenvoudigste oplossingen voor energiebesparing het loggen van het energieverbruik bij grote elektromechanische belastingen gedurende een volledig bedrijfsschema. Bepaal wanneer apparatuur de meeste energie verbruikt (vaak bij het opstarten) en controleer of de gebruikstijden kunnen worden verschoven naar dagdelen waarop de verbruikstarieven het goedkoopst zijn.
  4. Vergelijk aan de hand van hetzelfde verbruikslogboek het bedrijfsschema met de frequentie waarin het apparaat energie verbruikt. Hoeveel energie verbruikt het apparaat als het niet in bedrijf is? Zonder automatische schakelaars moeten de meeste apparaten handmatig worden uitgeschakeld om het energieverbruik stop te zetten, en handmatige handelingen worden vaak niet uitgevoerd. Niet alle apparatuur kan worden uitgeschakeld, maar de meeste apparatuur kan wel op stand-by worden gezet. Bediening kan variëren, van eenvoudig tot aan volledig geautomatiseerd; en van werking met behulp van sensoren en timers tot aan flexibel inactieve machines en het vastleggen van bedrijfsprocessen in een PLC.
  5. Schaling en efficiëntiegraad. Met name in oudere faciliteiten komt het veelvuldig voor dat bedrijfsprocessen veranderen, maar dat belastingen ongewijzigd blijven. Dit betekent dat een grote, dure, aanloopmotor soms een systeem aandrijft dat helemaal niet zoveel vermogen nodig heeft. Vestigingsmanagers zijn van nature geneigd om grote apparatuur zo lang mogelijk te gebruiken. Het is echter de moeite waard om te kijken hoeveel vermogen de motor gebruikt, vergeleken met de werkelijke belastingsvereisten en ten opzichte van een nieuwe, uiterst efficiënte unit van het juiste formaat. Bereken hoeveel overtollige energie wordt verbruikt en vermenigvuldig die waarde met het te betalen tarief. Bepaal ook hoe lang het duurt voordat een nieuwe motor zichzelf terugbetaalt: soms is het verstandig om apparatuur te vervangen voordat deze defect raakt. Als dit niet het geval is, moet u overwegen of u de bediening zo kunt instellen dat u de uitvoer kunt reguleren.

  Stoom
  Procesverwarming is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de beheersbare bedrijfskosten en het systeem moet regelmatig worden geïnspecteerd om verschillende energieverspillingsscenario’s te voorkomen.

  Om te beginnen moet het energieverbruik bij de ketel worden geregistreerd, om een basislijn voor het energieverbruik te kunnen bepalen. Inspecteer vervolgens het distributiesysteem, inclusief condenspotten, manometers, isolatie, pompen en kleppen. Gebruik een warmtebeeldcamera om defecte condenspotten, lekkages, verstoppingen, waardeproblemen en condensaatstoringen te detecteren: het doel is om zoveel mogelijk voorverwarmd condensaat terug te voeren naar de ketel.

  U kunt ook gebruikmaken van een warmtebeeldcamera om te controleren op stoomlekken. Controleer op losse of ontbrekende isolatie en de juiste werking van alle condenspotten; reinig de binnenkant van de ketels en controleer de stoomtransportleidingen op verstoppingen. Door al deze handelingen uit te voeren, kunt u energieverspilling detecteren en uw team helpen bij het plannen van energiebesparende oplossingen. Vele daarvan kunnen vaak al worden geïmplementeerd door middel van onderhoud, in plaats van kapitaaluitgaven.

  Perslucht
  Een luchtcompressor met 100 pk kan jaarlijks ongeveer $50.000 aan elektriciteit verbruiken en 30% van die elektriciteit gaat naar het onder druk brengen van lucht die nooit wordt gebruikt als gevolg van distributielekken en verspilling tijdens bedrijf. Veel faciliteiten hebben echter nog nooit de efficiëntie van hun persluchtprocessen beoordeeld. Als er meer luchtdruk nodig is, zullen veel faciliteiten een extra compressor aanschaffen en inzetten, zonder dat ze zich realiseren dat ze meer druk uit hun bestaande systeem kunnen halen.

  Uit studies van de Compressed Air Challenge blijkt dat slechts 17% van de gebruikers van perslucht efficiëntie als doel van het beheer van het persluchtsysteem zien, maar 71% wil gewoon een consistente, betrouwbare luchttoevoer. Die filosofie uit zich tijdens het gebruik: bij faciliteiten met pneumatische apparatuur ontbreekt het vaak zelfs aan eenvoudige magneetkleppen, waardoor de compressor continu wordt aangedreven. Personeel op de werkvloer ziet de perslucht vaak als een gratis hulpbron en gebruikt deze om het werkgebied te reinigen en zelfs om af te koelen.

  Om het niveau van de verspilling te identificeren en te kwantificeren, kunt u beginnen door het energieverbruik gedurende een volledige bedrijfscyclus te loggen bij alle luchtcompressoren. Daardoor krijgt u inzicht in hoeveel energie er nodig is om de huidige luchtdrukniveaus te produceren. Tevens kunt u met behulp van een drukkalibrator de psi bij de uitvoer van de compressor registreren en vergelijken met het gebruikspunt. Zo kunt het drukverlies bepalen en controleren of de door de fabrikant vereiste psi voor gebruik van de pneumatische apparatuur wordt gerealiseerd; gebruik niet “zomaar” te veel druk. Door een drukmodule aan te sluiten op een multimeter voor loggen om deze testen uit te voeren, hoeft u niet meteen te investeren in gespecialiseerde apparatuur. Ten slotte kunt u nog een sonische Industrial Imager inzetten om zo veel mogelijk van het oppervlak van de luchtleiding te scannen, om zo de locatie en de omvang van luchtlekken te bepalen. Ontdek hoe groot het rendement is met deze luchtlekkage-calculator.

  Conclusie

  Uiteindelijk kunt u grote stappen zetten om de energie-efficiëntie op installatieniveau te verbeteren met deze eenvoudige en logische best practices. Afzonderlijk bieden ze al meerwaarde, maar in combinatie kunnen ze een schatkist aan energiebesparingen vormen.

  Read more

  Hoe luchtlekdetectieapparatuur uitvaltijd voorkomt

  Fluke heeft een fabrikant geïnterviewd over luchtlekkages. Deze fabrikant houdt letterlijk de wielen van de industrie draaiende. Als een van ‘s werelds belangrijkste aftermarket-fabrikanten van wiel-serviceapparatuur ontwerpt, bouwt en verkoopt het bedrijf producten voor vertrouwde en vooraanstaande merken.

  Veel van de processen van deze fabrikant zijn afhankelijk van perslucht en de fabriek van 14.000 m2 telt zo’n ongeveer 400 gereedschappen die allemaal worden aangedreven door een compressor van 200 pk. “Overal in de fabriek gebruiken we perslucht – voor pneumatische aandrijvingen, robotlassers, lasersnijmachines en poedercoatapparatuur”, aldus de directeur van de fabriek. Perslucht gaat meestal gepaard met geluid, én luchtlekkages.

  Energieverspilling beperken

  Luchtlekken zorgen ervoor dat door perslucht aangedreven apparatuur harder moet werken, wat leidt tot energieverspilling. De kans op luchtlekkages in de fabriek neemt nog eens toe door aanwezigheid van oudere apparatuur die de laatste decennia is verzameld als gevolg van consolidatie van verschillende fabrieken. In een dergelijke omgeving met veel lawaai zijn eventuele lekken moeilijk hoorbaar, dus de meeste lekdetecties worden uitgevoerd buiten fabriekstijden.

  “Meestal wachten we tot het heel stil is in het gebouw, buiten werktijd of tijdens een shutdown voor onderhoud, en proberen we luchtlekken op te sporen door zo goed mogelijk te luisteren”, zegt de onderhoudsmanager. “We gebruiken ook flessen zeepwater om op een gebied te sproeien waarvan we denken dat er een lek is en kijken dan of er luchtbellen ontstaan.” Voor deze sproei-en-kijk-methode moeten leden van het onderhoudsteam dicht genoeg bij het potentiële lek zijn om het te kunnen horen en moeten dan de zeepoplossing op het juiste gebied spuiten.

  De andere methode die wordt gebruikt voor het opsporen van persluchtlekkages is detectie met een ultrasone lekdetector. Deze methode kan alleen worden uitgevoerd door een goed opgeleide persoon en het opsporen van alle lekken kost behoorlijk veel tijd. Kleine lekken kunnen erg moeilijk te horen zijn met het menselijk oor en niet alle lekken bevinden zich op gemakkelijk toegankelijke plaatsen. Opsporing kan dus een lastige taak zijn.

  Maak zichtbaar wat u niet kunt horen

  Toen Fluke deze fabrikant benaderde of deze wilde meewerken aan het testen van de Fluke ii900 Sonic Industrial Imager, die lekken tot op een afstand van 50 meter kan opsporen in een lawaaierige omgeving, was deze nogal sceptisch, maar zeer bereidwillig om dit te proberen.

  Bij het testen waren zowel het hoofd Onderhoud als de onderhoudsmonteur betrokken, die gedurende acht uur afwisselend de gehele installatie op lekkages onderzochten met twee ii900 Sonic Industrial Imagers. Met de ii900 konden ze geluid ‘zien’ terwijl ze slangen, fittingen en verbindingen controleerden op lekken. Het lekonderzoek had een verrassende uitkomst voor het productieteam.

  Binnen één werkdag vonden ze om en nabij 143 lekken, zowel groot als klein.

  “Ik twijfelde wel een beetje over de lekken die de tool vond, dus ik besproeide die plekken met zeepwater en zag inderdaad dat er een lek zat waar de tool aangaf dat er een was”, zegt de onderhoudsmonteur.

  De onderhoudsmanager was vooral onder de indruk van het vermogen van de ii900 om zelfs de kleinste lekkages te vinden. “Kleine lekken zijn erg moeilijk te vinden”, zegt hij. “Ik merkte dat er lekken waren die de ii900 ontdekte die we nooit hadden gevonden door er zeepwater op te spuiten. We hebben één lek gevonden in een luchtleiding in de lakruimte dat we niet konden voelen door onze hand erboven te houden of door te luisteren, maar het was duidelijk dat dit lek er al enige tijd zat.”

  De ingebouwde akoestische reeks gevoelige microfoontjes van de ii900 genereert per frequentie een spectrum aan decibelniveaus. Op basis van deze uitvoer berekent een algoritme een geluidsbeeld dat een SoundMap™ wordt genoemd en dit wordt geprojecteerd op een zichtbaar beeld. De SoundMap wordt automatisch aangepast aan het geselecteerde frequentieniveau, zodat het achtergrondgeluid wordt weggefilterd. De SoundMap wordt 10 tot 20 keer per seconde bijgewerkt op het scherm.

  Luchtlekdetectie op grote afstand

  Het team detecteerde snel een lek op 26 voet in een hoger gelegen luchtleiding.

  “Ik was verbaasd over hoe eenvoudig je de Fluke geluidsbeeldcamera kon oppakken en door de gangpaden kon lopen om ruimtes boven je hoofd te scannen en toch heel snel lekken te ontdekken”, zegt de onderhoudsmanager.

  Het productieteam ziet in dat niet alleen zeer moeilijk te detecteren lekken nu eenvoudig op te sporen zijn, maar dat met de ii900 aanzienlijke tijd en kosten bespaard kunnen worden. “Zodra we de meeste lekken de eerste keer hebben gevonden en verholpen, kunnen we waarschijnlijk een follow-up doen en de hele fabriek scannen in één dienst van ongeveer acht uur.” Op die manier kan enorm worden bespaard op de kosten voor overuren omdat ze al tijdens de normale dagdienst kunnen scannen op luchtlekkages, in plaats van buiten werktijd.

  Daarnaast leidt dit tot minder energieverspilling en slijtage van apparatuur. “Door luchtlekkages verliest het bedrijf ook veel geld”, zegt de onderhoudsmanager. “Ze zijn erg lastig op te sporen, dus het is ook moeilijk om het onderhoudsteam naar de juiste plek te sturen. Nu kunnen we een foto te maken van het lek met de Fluke-geluidsbeeldcamera en deze als onderdeel van de werkorder naar onze onderhoudsteams sturen, en dat is veel voordeliger. We denken dat het ons een aanzienlijk som geld gaat besparen, zowel op arbeids- als op energiekosten.”

  Read more

  Snellere detectie van luchtlekkages

  Zelfs de kleinste luchtlekkages kunnen leiden tot verspilling van producten en energie en verlies van productietijd, met name bij een productielijn die alleen kan functioneren met perslucht om gereedschappen en processen aan te drijven.

  Als er niet genoeg persluchtdruk is om de apparatuur optimaal te laten functioneren, kan dit kostbare gevolgen hebben. Hoe meer lekken er in het systeem zijn, hoe harder de compressor moet werken om de benodigde lucht te leveren aan de apparatuur, wat niet optimaal is voor de compressor. Door deze toename in de vraag wordt het risico groter dat er onvoldoende perslucht wordt aangevoerd naar gereedschappen en procesapparatuur.

  Persluchtlekkages verhogen ook de energiekosten. Volgens het U.S. Department of Energy, het Amerikaanse Ministerie van Energie, kan een lek van 1/8″ (3 mm) in een persluchtleiding meer dan 2500 dollar per jaar kosten.

  Een partner in luchtlekdetectie

  Hoe zorgt u dat u niet achter de feiten aanloopt bij het beheersen van luchtlekken wanneer u nog zo veel andere prioriteiten hebt? Dat is de vraag die een toonaangevende fabrikant van zwaar materieel onlangs beantwoord zag toen deze een nieuwe partner ontdekte op het gebied van luchtlekdetectie.

  Deze fabrikant gebruikt dagelijks tussen 3058 en 4417 m3/h aan perslucht. Dat volume perslucht bedient tot 200 momentgereedschappen per lijn, maar ook de procesapparatuur verantwoordelijk voor het verplaatsen van grote platen staal met een dikte van een halve inch en het positioneren van onderdelen. Zelfs als er in één lijn een lek zit, kan dit de productie beïnvloeden en de energieverspilling vergroten. En dat is nog maar één lek…

  Toen Fluke het bedrijf de kans bood om de nieuwe Fluke ii900 Sonic Industrial Imager (Acoustic Imager), gingen ze meteen akkoord. De reeks kleine, supergevoelige microfoons van de ii900 detecteert geluiden in zowel het bereik van het menselijk gehoor als in het ultrasone bereik en, nog unieker, stelt de gebruiker in staat om daadwerkelijk geluid te ‘zien’.

  “Dat we nu kunnen visualiseren waar het probleem zich voordoet, voegt een hele nieuwe dimensie toe”, aldus de onderhoudsmanager van het bedrijf. “Je kunt identificeren in welke schroefdraad, koppeling of slang het lek zich bevindt. Het is geweldig om op beeld exact te kunnen vaststellen waar het lek vandaan komt.”

  De ii900 kan grote gebieden visueel scannen tot op een afstand van 50 meter, waardoor lekdetectie in de installatie wordt versneld en het aantal uren dat eerder aan die taak is besteed, aanzienlijk wordt verminderd.

  “Soms kunnen we in enkele uren wel 30 tot 40 lekken vinden en repareren”, vertelt de manager. “En we kunnen de ii900 gebruiken tijdens productietijd, als er extreem veel lawaai wordt geproduceerd, en nog steeds lekkages vinden op het dakniveau op 6 tot 9 meter afstand.”

  Scannen op lekken zonder dat dit invloed heeft op de productie biedt een groot voordeel voor de fabrikant. “Vroeger kwam het niet in ons op om tijdens de productie te testen op luchtlekken, omdat we de gangen niet konden afzetten en mensen niet uit een bepaald gebied konden halen om naar boven te gaan en een mogelijk lek te bekijken”, zegt de manager. “Nu kunnen we langs de zijlijn staan en de luchtleidingen boven ons scannen, terwijl er karren en mensen onderdoor bewegen. We beïnvloeden hun werkzaamheden niet en dat is beter voor iedereen.”

  Read more