Een warmtebeeldcamera is een inspectie-instrument dat infrarode energie – straling uitgezonden door een object – vastlegt en een afbeelding creëert. Warmtebeeldcamera’s, ook bekend als infraroodcamera’s en thermografische camera’s, zijn ideaal voor industriële inspectie. Onderhoud, lekdetectie en machineprobleemoplossing zijn allemaal gangbare toepassingen. 

Waarvoor wordt een warmtebeeldcamera gebruikt? 

Warmtebeeldcamera’s kunnen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt: gebouwinspectie, beveiliging, elektrisch onderhoud, brandbestrijding, gasdetectie en meer. Thermografie is een bijzonder krachtige testmethode voor gebruik in situaties waarbij: 

  • Afstandinspectie essentieel is voor de veiligheid 
  • Schade of verval wordt uitgedrukt door temperatuurveranderingen, zoals in driefasige bedrading 
  • Testobjecten/onderwerpen onzichtbaar zijn door slechte zichtbaarheid 
Hikmicro M30 warmtebeeldcamera

Wat is thermografie? 

Thermografie is het proces van het vastleggen van infrarode straling en dit vertalen naar thermische afbeeldingen, of thermogrammen. Thermografie toont variaties in temperatuur uitgedrukt in kleur. Krachtige infraroodcamera’s zijn ongelooflijk gevoelig en tonen warmte in groot detail met kleurgradaties. 

 Alles om ons heen zendt infrarode energie uit – een warmtesignatuur. Thermografie werkt door infrarode energie te meten en die gegevens om te zetten in elektronische afbeeldingen die de oppervlaktetemperatuur weergeven. Een optisch systeem focust infrarode energie op een sensorarray, of detectorchip, met duizenden pixels in een raster. Een matrix van kleuren overeenkomend met temperaturen wordt als een afbeelding naar het cameradisplay gestuurd.