Archives for Kenniscentrum

kalibratie additel

Automatiseer, registreer, en elimineer fouten. Automatiseer en maximaliseer efficiëntie!

Kalibratie is een cruciaal proces in diverse sectoren, essentieel voor het handhaven van productkwaliteit, veiligheid, en duurzaamheid. Hoewel regelmatige kalibratie een standaard taak is, wordt het belang van nauwkeurige documentatie vaak onderschat, voornamelijk door beperkingen in tijd of de druk van andere dagelijkse taken. In bepaalde situaties wordt de documentatie handmatig uitgevoerd, wat niet alleen een tijdsintensief proces is, maar ook de kans op menselijke fouten tijdens en na de kalibratie verhoogt.

Additel kalibratie

Door gebruik te maken van kalibratie-instrumenten met automatische documentatiefuncties, kunt u deze uitdagingen efficiënt aanpakken. Deze instrumenten leggen alle testresultaten automatisch vast en voorzien direct van een “pass/fail” indicatie. Bovendien stellen ze je in de mogelijkheid om de kalibratiegegevens over te zetten naar beheersoftware voor kalibratie, waardoor de kans op fouten vermindert en de integriteit van kalibratieresultaten verbetert.

Voordelen van een automatische documenterende kalibrator:

 • Tijdsbesparing: Automatische opslag van kalibratieresultaten en uitvoering van kalibratieprocedures besparen kostbare tijd.
 • Efficiëntie: Handmatige overdracht van resultaten is overbodig, wat tijd en middelen bespaart.
 • Nauwkeurigheid: Vermindert het risico op fouten en verhoogt de consistentie en kwaliteit van kalibratieresultaten.
 • Complete traceerbaarheid: Biedt een volledig traceerbaar kalibratiesysteem voor uw gehele organisatie.

Ontdek de voordelen van een automatische kalibrator vergeleken met de traditionele kalibratiemethode:

Bekijk het in de volgende video:

Benieuwd welke kalibrator bij jou past? Vraag dan ons deskundig advies.

Read more
Fluke warmtecamera's

10 dingen die u moet weten over warmtebeeldcamera’s

Of u nu een eenvoudig richten-en-afdrukken-model of een uiterst geavanceerde warmtebeeldcamera met alle mogelijke opties hebt; u moet rekening houden met de volgende functies en specificaties:

1. Resolutie

  • De detectorresolutie is het aantal detectorpixels van de camera. Meer pixels betekent een hogere resolutie.
  • De ruimtelijke resolutie is gebaseerd op de detectorpixels en de FOV, waarbij deze worden gecombineerd om het beeld te bepalen dat de camera op een bepaald moment ziet. Ruimtelijke resolutie kan worden gebruikt om de kleinst detecteerbare voorwerpgrootte te definiëren. Een lagere ruimtelijke resolutie betekent meer details en hogere beeldkwaliteit.
Fluke warmtebeeldcamera

2. Focus

Bij het kiezen van een scherpstelmechanisme is het belangrijk om rekening te houden met uw vaardigheden en de toepassing. Dit zijn de populairste scherpstelsystemen:

  • Vast: Gewoon richten en afdrukken
  • Handmatig: Nauwkeurig trapsgewijs scherpstellen
  • Automatisch scherpstellen: Stelt automatisch scherp op een voorwerp maar kan handmatige afstelling vereisen.
  • Lasergestuurd automatisch scherpstellen: Gebruikt een geïntegreerde laserafstandsmeter om de afstand tot het object te berekenen.
  • Multifocaal: registreert meerdere beelden van het voorwerp met verschillende focusdieptes en gebruikt software om deze te combineren tot één beeld met een uiterst scherpe velddiepte. Bij Fluke Corp. heet deze technologie bijvoorbeeld MultiSharp™ Focus.

3. Temperatuurbereik

De hoogste en laagste temperatuur die u vaststelt tijdens uw inspectie, bepaalt het temperatuurbereik dat u nodig hebt voor uw warmtebeeldcamera. U kunt een camera selecteren met een groot temperatuurbereik dat automatisch het bereik bepaalt op basis van uw kader, of waarmee u het temperatuurbereik handmatig kunt selecteren.

4. Lensopties

Met een camera met verwisselbare lenzen bent u veelzijdiger waardoor u veel meer types installaties en situaties kunt inspecteren. Er zijn tal van keuzes voor tal van toepassingen: standaard, groothoek, tele en macro.

5. Beelden en bijbehorende gegevens opslaan

Sla infraroodbeelden en digitale beelden (soms met spraaknotities) op naar het interne geheugen, een verwijderbare SD-kaart of een USB-stick. Het is belangrijk om de flexibiliteit te hebben om beelden en aanvullende bijbehorende gegevens op te slaan naar verschillende media als back-up of om te delen.

6. Kleurpaletten

Subtiele verschillen vallen sneller op in een monochrome weergave zoals grijstinten of amber. Paletten met hoog contrast maken het eenvoudiger om snel duidelijke afwijkingen vast te stellen. U kunt het palet in de camera of in de software wijzigen.

7. Kleuralarmen

Gebruik deze om snel gebieden buiten normale temperatuurbereiken te markeren.

8. Emissiviteit en gereflecteerde temperatuur

Oppervlakken met lage emissiviteit, zoals glanzende metalen, kunnen infraroodenergie reflecteren van andere objecten en uw beeld en meetnauwkeurigheid beïnvloeden. Zoek dus de optie om parameters aan te passen wanneer u een warmtebeeldcamera kiest.

9. Spotmarkeringen

Markeer specifieke temperaturen op uw beeld om tegelijk temperaturen van meerdere punten in hetzelfde beeld te vergelijken.

10. Batterijtype en levensduur

Zoek een batterij met nuttige functies zoals een laadstatusindicator. Niets is erger dan een inspectie te beginnen zonder de batterijstatus te kennen. Houd ook rekening met de levensduur van de batterij en snellaadcapaciteit.

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van het juiste model?

Read more
Fluke warmtebeeldcamera

Alles wat je moet weten over thermografie en warmtebeeldcamera’s

Een warmtebeeldcamera is een inspectie-instrument dat infrarode energie – straling uitgezonden door een object – vastlegt en een afbeelding creëert. Warmtebeeldcamera’s, ook bekend als infraroodcamera’s en thermografische camera’s, zijn ideaal voor industriële inspectie. Onderhoud, lekdetectie en machineprobleemoplossing zijn allemaal gangbare toepassingen. 

Waarvoor wordt een warmtebeeldcamera gebruikt? 

Warmtebeeldcamera’s kunnen voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt: gebouwinspectie, beveiliging, elektrisch onderhoud, brandbestrijding, gasdetectie en meer. Thermografie is een bijzonder krachtige testmethode voor gebruik in situaties waarbij: 

 • Afstandinspectie essentieel is voor de veiligheid 
 • Schade of verval wordt uitgedrukt door temperatuurveranderingen, zoals in driefasige bedrading 
 • Testobjecten/onderwerpen onzichtbaar zijn door slechte zichtbaarheid 
Hikmicro M30 warmtebeeldcamera

Wat is thermografie? 

Thermografie is het proces van het vastleggen van infrarode straling en dit vertalen naar thermische afbeeldingen, of thermogrammen. Thermografie toont variaties in temperatuur uitgedrukt in kleur. Krachtige infraroodcamera’s zijn ongelooflijk gevoelig en tonen warmte in groot detail met kleurgradaties. 

 Alles om ons heen zendt infrarode energie uit – een warmtesignatuur. Thermografie werkt door infrarode energie te meten en die gegevens om te zetten in elektronische afbeeldingen die de oppervlaktetemperatuur weergeven. Een optisch systeem focust infrarode energie op een sensorarray, of detectorchip, met duizenden pixels in een raster. Een matrix van kleuren overeenkomend met temperaturen wordt als een afbeelding naar het cameradisplay gestuurd. 

Read more
Wat is een diode

Wat is een diode?

Wat is een diode?

Een diode is een halfgeleidercomponent die een soort eenrichtingsschakelaar voor stroom vormt. Hij laat stroom in de ene richting gemakkelijk vloeien, maar nauwelijks in de tegenovergestelde richting.

Diodes worden ook wel gelijkrichters genoemd, omdat ze wisselstroom (AC) omzetten in pulserende gelijkstroom (DC). Diodes worden ingedeeld op basis van het type, de spanning en de stroomcapaciteit.

Diodes zijn polair: ze hebben een anode (positieve zijde) en een kathode (negatieve zijde). De meeste diodes laten alleen stroom vloeien als er positieve spanning op de anode wordt aangelegd. In deze afbeelding worden verschillende diodeconfiguraties weergegeven:

Diodes zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties. V.l.n.r.: metalen behuizing, schroefdiode, kunststof behuizing met band, kunststof behuizing met afschuining, glazen behuizing.

Wanneer een diode stroomdoorgang toestaat, is deze gepolariseerd in de doorlaatrichting. Wanneer er bij een diode sprake is van voorspanning in de sperrichting, fungeert deze als een isolator en laat deze geen stroomdoorgang toe.

Raar maar waar: De pijl van het diodesymbool wijst in de tegenovergestelde richting van de elektronenemissie. Reden: Het symbool is bedacht door technici en in hun schematische voorstelling verloopt de stroomdoorgang vanaf de positieve (+) zijde van de spanningsbron naar de negatieve (-). Dezelfde conventie wordt toegepast voor halfgeleidersymbolen waarin pijlen worden gebruikt: de pijl wijst in de ‘gebruikelijke’ toegestane stroomrichting, en tegen de toegestane richting van de elektronenstroom in.

Bij een diodetest van een digitale multimeter produceert de diode een geringe spanning tussen de testdraden, die voldoende sterk is voor polarisering van een lagendiode in de doorlaatrichting. De normale spanningsval is tussen 0,5 en 0,8 V. De weerstand van een goed werkende diode in de doorlaatrichting ligt als het goed is tussen 1000 ohm en 10 ohm. Wanneer er sprake is van voorspanning in de sperrichting, wordt op de display van een digitale multimeter de waarde OL weergegeven (dit duidt op een zeer hoge weerstand).

Diodes zijn geschikt voor een specifieke stroomsterkte. Als deze wordt overschreden en de diode defect raakt, kan er kortsluiting optreden en kan er mogelijk a) stroom in beide richtingen vloeien of b) stroom in beide richtingen worden tegengehouden.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Read more
Wat is de duty cycle?

Wat is de duty-cycle?

Wat is Duty-Cycle?

Wat is de duty cycle?

De duty-cycle is de verhouding tussen de duur die een belasting of circuit AAN is ten opzichte van de duur gedurende welk de belasting of het circuit UIT is.

De duty-cycle, soms ook ‘duty factor’ genoemd, wordt uitgedrukt als een percentage van de AAN-tijd. Een duty cycle van 60% geeft aan dat een signaal 60% van de tijd AAN is en de overige 40% UIT.

wat is duty-cycle?

 

Veel belastingen worden snel in- en uitgeschakeld via een snelwerkende elektronische schakelaar die nauwkeurig het uitgangsvermogen beheert van de belasting. Belastingsbedrijf—zoals de helderheid van een lamp, de afgifte van een verwarmingselement en de magnetische sterkte van een spoel—kan worden geregeld op basis van de duty-cycle via perioden van INSCHAKELING en UITSCHAKELING of cycli per seconde.

 

Duty-cycle vereenvoudigd

Als de verstuiver AAN wordt gepulst met een wisselende duur (dit heet pulsbreedtemodulatie), is de duty-cycle steeds verschillend. Als de verstuiver AAN wordt gepulst gedurende 0,05 seconde in een cyclus van 0,1 seconde, is de duty cycle van de brandstofverstuiver 50%. Als de verstuiver AAN wordt gepulst gedurende 0,09 seconde van diezelfde cyclus van 0,1 seconde, is de duty-cycle van de brandstofverstuiver 90%.

 

Voorbeeld van duty-cycle

In een elektronisch brandstofinspuitsysteem van een auto regelen spanningspulsen die aan de magneetklep van de brandstofinspuitklep worden gevoed, de brandstofinspuitklep af op een vaste snelheid van 10 cycli per seconde of 10 Hz.

Dankzij pulsbreedtemodulatie kan de brandstoftoevoer naar de motor nauwkeurig elektronisch worden geregeld. De gemiddelde spanning voor elke duty-cycle wordt bepaald door de hoeveelheid pulstijd AAN.

Magneetkleppen die door middel van de duty-cycle worden aangestuurd, gebruiken een variabel duty-cycle-signaal om de stroom te variëren of de druk aan te passen. Hoe langer een magneetklep open blijft, hoe groter de doorstroming en hoe lager de opgebouwde druk. Deze magneetkleppen worden aangestuurd door de voeding of de aarding.

 

Wat is pulsbreedte?

Pulsbreedte is een maat voor de werkelijke inschakelduur in milliseconden. De tijd UIT heeft geen invloed op de pulsbreedte van het signaal. De enige waarde die wordt gemeten, is hoe lang het signaal AAN is (aansturing door de aarding).

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Read more
Wat is de wet van Ohm?

Wat is de wet van Ohm?

Wat is de wet van Ohm?

De wet van Ohm is een formule die wordt gebruikt om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring.

Voor mensen die leren over elektronica is de wet van Ohm, U = I x R, net zo belangrijk als de relativiteitstheorie van Einstein (E = mc²) is voor natuurkundigen.

U = I x R

Uitgeschreven betekent dit spanning = stroom x weerstand, of volt = amp x ohm of V = A x Ω.

De wet van Ohm, die vernoemd is naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm (1789-1854), heeft betrekking op de belangrijkste grootheden in stroomkringen:

GrootheidSymbool voor de weg van OhmMeeteenheid (afkorting)Rol in stroomkringenMocht u het zich afvragen:
SpanningUVolt (V)Druk die de doorstroming van elektronen activeertU = urgere (Latijn voor ‘voortdrijven’)
StroomIAmpère, amp (A)Snelheid van de elektronendoorstromingI = intensiteit
Weerstand ROhm (Ω)Remt de doorstromingΩ = Griekse letter omega

Als twee van deze waarden bekend zijn, kunnen technici de wet van Ohm gebruiken om de derde te berekenen. De piramide kan als volgt worden veranderd:

Wat is de wet van Ohm

Als de spanning (E) en stroom (I) bekend zijn en u wilt de weerstand (R) berekenen, kruist u de R in de piramide door en rekent u de overgebleven vergelijking uit (zie de eerste piramide, helemaal links, hierboven).

Opmerking: de weerstand kan niet worden gemeten bij een stroomkring in bedrijf. De wet van Ohm is dan vooral nuttig als deze moet worden berekend. Het is niet nodig om de stroomkring uit te schakelen om de weerstand te meten, want met behulp van de bovenstaande variatie op de wet van Ohm kan een technicus R berekenen.

Als de spanning (E) en weerstand (R) bekend zijn en u wilt de stroom (I) berekenen, kruist u de I in de piramide door en rekent u de overgebleven vergelijking uit (zie de middelste piramide hierboven).

Als de stroom (I) en weerstand (R) bekend zijn en u wilt de spanning (E) berekenen, vermenigvuldigt u de twee waarden onder in de piramide met elkaar (zie de derde piramide, helemaal rechts, hierboven).

Probeer eens enkele voorbeeldberekeningen voor een eenvoudige seriële stroomkring met één spanningsbron (batterij) en weerstand (lampje). In elk voorbeeld zijn twee waarden bekend. Gebruik de wet van Ohm om de derde te berekenen.

Voorbeeld 1: Spanning (E) en weerstand (R) zijn bekend.

Wat is de stroom in de stroomkring?

I = U/R = 12 V/6 Ω = 2 A

Voorbeeld 2: Spanning (E) en stroom (I) zijn bekend.

Wat is de door het lampje veroorzaakte weerstand?

R = E/I = 24 V/6 A = 4 Ω

Voorbeeld 3: Stroom (I) en weerstand (R) zijn bekend. Wat is de spanning?

Wat is de spanning in de stroomkring?

E = I x R = (5 A)(8 Ω) = 40 V

Toen Ohm in 1827 zijn formule publiceerde, was zijn belangrijkste conclusie dat de hoeveelheid elektrische stroom die door een geleider stroomt recht evenredig is met de spanning waaraan deze onderhevig is. Met andere woorden: er is één volt druk nodig om één ampère stroom door één ohm weerstand te duwen.

 

Wat kan men valideren met de wet van Ohm

De wet van Ohm kan worden gebruikt ter validatie van de statische waarden van stroomkringcomponenten, stroomniveaus, spanningstoevoer en spanningsdalingen. Als een meetinstrument bijvoorbeeld een hogere stroommeting waarneemt dan normaal, kan dit betekenen dat de weerstand is afgenomen of dat de spanning is toegenomen, waardoor een hoogspanningssituatie wordt veroorzaakt. Dit kan duiden op een probleem in de voeding of met de stroomkring.

In gelijkstroomkringen (DC) kan een lagere stroommeetwaarde dan normaal betekenen dat de spanning is afgenomen of dat de stroomkringweerstand is toegenomen. Mogelijke oorzaken voor toegenomen weerstand zijn slechte of losgeraakte verbindingen, corrosie en/of beschadigde onderdelen.

Belastingen in een stroomkring nemen elektrische stroom af. Belastingen kunnen allerlei componenten zijn: kleine elektrische apparaten, computers, huishoudelijke apparatuur of een grote motor. De meeste van deze componenten (belastingen) zijn voorzien van een typeplaatje of informatiesticker. Hierop staan de veiligheidscertificering en verschillende referentienummers aangegeven.

Technici raadplegen de typeplaatjes van componenten om te weten te komen wat de standaard spannings- en stroomwaarden zijn. Als een technicus er bij het meten achter komt dat de digitale multimeter of stroomtang andere waarden registreert dan de gebruikelijke waarden, kan hij/zij de wet van Ohm gebruiken om vast te stellen welk deel van de stroomkring niet goed werkt en wat daar de oorzaak van kan zijn.

 

De basiskennis over stroomkringen.

Zoals alles zijn stroomkringen opgebouwd uit atomen. Atomen bestaan weer uit subatomische deeltjes:

 • Protonen (met een positieve elektrische lading)
 • Neutronen (geen lading)
 • Elektronen (met een negatieve lading)

Atomen worden bij elkaar gehouden door de aantrekkingskrachten tussen de kern van het atoom en de elektronen in de buitenlaag. Als atomen in een stroomkring worden blootgesteld aan spanning, gaan ze zich opnieuw formeren en oefenen hun onderdelen een aantrekkingspotentiaal uit dat bekend staat als een potentiaalverschil. Losse elektronen met een onderlinge aantrekkingskracht bewegen zich richting protonen, waardoor een elektronendoorstroming (stroom) ontstaat. Elk materiaal in de stroomkring dat deze stroom hindert, wordt beschouwd als weerstand.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Read more

Wat is True-RMS?

Een true-RMS-apparaat (RMS = Root Mean Square) is een van drie instrumenten waarmee wisselstroom (Alternating Current of AC) of wisselspanning kan worden berekend:

 1. True-RMS digitale multimeter (of klemmeter)
 2. Gemiddeld reagerende true-RMS digitale multimeter (of klemmeter)
 3. Oscilloscoop

Alleen de eerste twee instrumenten worden algemeen gebruikt en beide kunnen nauwkeurige standaard (zuivere AC) sinusoïdale golfvormen meten.

Dit neemt niet weg dat een true-RMS-meter ruimschoots de voorkeur verdient omdat alleen deze zowel sinusoïdale als niet-sinusoïdale AC-golfvormen kan meten. (Zie de illustraties bovenaan de pagina.)

 • Sinusoïdale (sinus-)golven: Zuiver, zonder vervorming, met symmetrische overgangen tussen pieken en dalen.
 • Niet-sinusoïdale golven: Golven met vervormde, onregelmatige patronen—uitschieters, pulstreinen, vierkanten, driehoeken, zaagtandvormige en andere rafelig of hoekige vormen.

RMS berekenen

Zoals al eerder is vermeld, staat RMS voor Root Mean Square. Hoewel het begrip van deze formule een uitdaging kan vormen, berekent RMS in principe de equivalente gelijkstroomwaarde van een AC-golfvorm. In meer technische termen: het bepaalt de ‘effectieve’ of DC-verwarmingswaarde van elke willekeurige AC-golfvorm.

Een meter voor gemiddelde waarden maakt gebruik van wiskundige formules om het gemiddelde te bepalen voor een nauwkeurige meting van zuivere sinusgolven. Deze kan niet-sinusoïdale golven meten, maar met een onzekere nauwkeurigheid.

Een meer geavanceerde true-RMS-meter kan zuivere golven en de complexere niet-sinusoïdale golven nauwkeurig meten. Golfvormen kunnen worden vervormd door niet-lineaire belastingen, zoals frequentiegeregelde aandrijvingen of computers. Als geprobeerd wordt vervormde golven te meten met een meter voor gemiddelde waarden, kunnen de berekeningen van de meter tot 40% te laag of 10% te hoog uitvallen.

Wat-is-true-RMS

Waar moet true-RMS worden gemeten

De behoefte aan true-RMS-meters is toegenomen, omdat er de afgelopen jaren steeds vaker niet-sinusoïdale golven voorkomen in circuits. Enkele voorbeelden:

 • Frequentiegeregelde motoraandrijvingen
 • Elektronische ballasten
 • Computers
 • HVAC
 • Omgevingen met halfgeleiders

In deze omgevingen is stroom aanwezig in korte pulsen in plaats van in de vloeiende sinusgolven die worden afgenomen door een standaard inductiemotor. De golfvorm van de stroom kan een groot effect hebben op de uitlezing van stroomtangen. Daarnaast is een true-RMS-meter een betere keuze voor het verrichten van metingen op elektrische leidingen waarbij AC-kenmerken niet bekend zijn.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Read more
Elektrische systemen inspecteren

Hoe infraroodcamera’s u helpen om uw werk veilig uit te voeren

Elektrische systemen inspecterenAls u onderhoud uitvoert aan of storingen zoekt in een industriële machine, hangt uw veiligheid deels af van uw omgeving en deels van uzelf. U wilt elektrische systemen inspecteren of controleren of de apparatuur binnen de specificaties werkt om schade of letsel door oververhitting, verkeerde uitlijning of problemen met de stroomkwaliteit te voorkomen. U bent er verantwoordelijk voor om de uitrusting correct te laten draaien en u wilt die uitrusting vanaf een veilige afstand controleren en storingen zoeken.

Een infraroodcamera kan u op beide vlakken helpen. Met warmtebeeldcamera’s kunt u apparatuur, constructies en processen van een veilige afstand scannen en zo de blootstelling aan veiligheidsrisico’s beperken. In sommige gevallen betekent dit dat u niet langer een warmwerkvergunning nodig hebt.

Dit zijn enkele gebieden waar een warmtebeeldcamera uw veiligheid verhoogt:

 1. Elektrische systemen inspecteren

  Met een infraroodcamera kunt u ver buiten de vonkboogzone staan en apparatuur onder spanning scannen met behulp van speciale infraroodstralen zonder het paneel te moeten openen. Dit kan uw risico beperken en mogelijk ook betekenen dat u minder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet aantrekken.

 2. Mogelijk explosieve omgevingen

  Met een warmtebeeldcamera met telelens kunt u verder van de apparatuur staan in een mogelijk explosieve omgeving en toch alle nodige details vastleggen. Door van grote afstand te scannen, hoeft u niet in torens, op schoorstenen of luchtfilters te klimmen om gebieden te inspecteren waar u anders niet dicht genoeg bij zou kunnen komen zonder de productie stil te leggen.

 3. Bouwinspectie

  Dankzij de afstandscapaciteiten van een warmtebeeldcamera met een telelens en/of groothoeklens kunt u heel wat plafonds, daken of wanden en leidingen scannen vanaf de grond. Dit beperkt de kans op vallen en versnelt uw inspecties.

Read more
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten

Vlamboogveiligheid en warmtebeeldtechniek

De National Fire Protection Association (NFPA) 70E-norm voor elektrische veiligheid op de werkplek heeft al een lange weg afgelegd betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten (mensen die infraroodcamera’s gebruiken).

 

In de voorbij NFPA 70E-cycli hebben thermografisten en hun werkgevers ervoor geijverd om de vereisten te wijzigen voor vonkboogbestendige kleding en PBM voor het uitvoeren van een infraroodscan. En er zijn redenen om te klagen.

In een paper die werd voorgelegd aan de 2008 IEEE/IAS/ Electrical Safety Workshop1 merkte Vladimir Ostrovsky op dat dergelijke uitrusting (vooral de kap) de zuurstoftoevoer voor de drager beperkt, wat het gevoel van claustrofobie verhoogt en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Hoewel ventilatiesystemen dit ongemak kunnen beperken, hebben thermografisten nog steeds moeite om goede warmtebeelden te maken als gevolg van beperkte lichtomstandigheden, het beperkte kijkvenster van de kap en het gebruik van hun infraroodcamera in combinatie met de zware handschoenen.

Tijdens de beoordeling van de voorstellen van de NFPA 70E in 2009, 2012 en 2015 deden verschillende

mensen en bedrijven voorstellen voor warmtebeeldtechniek en besprak de 70E-commissie nogmaals hun aanpak van het probleem.

De volgende vragen kwamen aan bod:

 • Wat zijn de werkelijke risico’s van thermografie?
 • Zal de thermografist de behuizing van de apparatuur onder stroom verwijderen of zal iemand anders deze taak uitvoeren?
 • Zal de thermografist het veld van de behuizing onderbreken?
 • Was er een risico op contact of onderdelen die in de apparatuur onder stroom vielen?
 • Hoe dicht zal de thermografist bij de potentiële bron van vonkbogen komen?
 • Is de persoon die de scan uitvoert een gekwalificeerd elektricien overeenkomstig OSHA en de NFPA 70E?

In de NFPA 70E van 2015 besliste de commissie dat indien de persoon die de behuizing verwijdert vonkboogbestendige kleding en PBM draagt, de thermografist dit niet hoeft te doen op voorwaarde dat:

 • de thermografist de niet-toegestane zone niet betreedt,
 • het veld van de behuizing niet onderbreekt; of
 • op geen enkele manier de apparatuur bedient of aanraakt.

Een van de hoofdvragen die de commissie moest behandelen, is of thermografisten wel of niet voor kwalificatie in aanmerking komen. We beslisten dat OSHA en NFPA 70E vereisen dat iedereen die aan de risico’s wordt blootgesteld, voor kwalificatie in aanmerking komt. Daarom besliste de 70E-commissie dat het aanvaardbaar was om elektrisch gekwalificeerde personen de flexibiliteit te bieden om hun taken op een veilige manier uit te voeren. Aangezien we niet op elke locatie aanwezig kunnen zijn, moet die beslissing worden genomen door de gekwalificeerde persoon die het werk uitvoert.

Tijd om te beslissen

Het is belangrijk op te merken dat de NFPA 70E staat voor minimale veilige praktijken, niet de aanbevolen procedures. Elke gekwalificeerde persoon die een taak wil uitvoeren waardoor deze wordt blootgesteld aan elektrische gevaren, moet een volledige risicoanalyse uitvoeren, waaronder een beoordeling van het risico op elektrische schokken en elektrische vonkbogen. Dit kan op het eerste zicht verwarrend en tegenstrijdig lijken. Enerzijds verplicht NFPA 70E geen vonkboogbestendige PBM en kleding tijdens het uitvoeren van een infraroodscan. Anderzijds kan de technicus vaststellen dat in zijn of haar specifieke geval PBM vereist kan zijn, zelfs al is dit niet verplicht volgens NFPA 70E.

De 70E-commissie is van oordeel dat, zolang de apparatuur onder spanning staat, het risico op vonkbogen blijft. In tabel 130.7(C)(15)(A)(a) vermelden we dat vonkboogbestendige PBM al dan niet zijn vereist afhankelijk van de taken en de omstandigheden. Vonkboogbestendige PBM kunnen nodig zijn voor persoonlijke veiligheid ook al zijn ze niet verplicht volgens NFPA 70E. Zoals eerder vermeld, staat 70E voor de minimale aanvaardbare vereisten en bestaat de kans dat deze vereisten moeten worden overschreden. Dit is een voorbeeld van waarom de gebruiker van NFPA 70E het volledige hoofdstuk 1 moet kennen indien deze taken uitvoert aan elektrische apparatuur.

Er zijn geen uitzonderingen: het negeren van de risico’s verbonden aan een taak volgens de NFPA 70E leiden er uitsluitend toe dat u sneller in een brandwondencentrum terechtkomt. Niemand wil daar terechtkomen. Dit is een gebied waar lui zijn het leven van de thermografist voorgoed kan veranderen.

Daarnaast moet de persoon die de behuizing verwijdert volledige vonkboogbestendige kleding en PBM dragen. Zodra de behuizing is verwijderd, de omgeving is beveiligd en er is gecontroleerd op mogelijke gevaren, kan de thermografist binnengaan en de scan uitvoeren met de benodigde PBM voor dat risiconiveau.

Samenvatting

Het dragen van vonkboogbestendige kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten kan in sommige gevallen nu een persoonlijke beslissing worden. Denk eraan dat de OSHA voorschrijft dat werkgevers PBM ter beschikking stellen en dat werknemers deze PBM dragen als er sprake is van risico’s. Een gevaren-/risicoanalyse kan aangeven of dergelijke PBM noodzakelijk zijn en deze analyse moet correct worden geregistreerd.

Houd rekening met de volgende vragen bij de beslissing om al dan niet persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten te dragen:

 • Hoe zou uw leven eruit zien na een ernstig vonkboogincident?
 • Wat zouden de volgen zijn voor uw familie en vrienden? Hoe zou u leven veranderen indien u verminkt of gehandicapt werd?
 • Hoe zeker bent u dat er geen defecten zijn aan de apparatuur die u zo dadelijk scant?

De NFPA 70E-commissie (en ik) hoopt (hopen) oprecht dat niemand ooit in een situatie komt waarbij hij of zij deze vragen moet beantwoorden omwille van een elektrisch incident. Als het echt onhandig is om de vereiste PBM te dragen of indien er gewoonweg geen ruimte is, kan een kijkvenster worden overwogen.

Read more
veilig gebruik van digitale multimeters

Handleiding voor veilig gebruik van digitale multimeters

Het is bewezen dat een goed gebouwde digitale multimeter onder veeleisende omstandigheden beter presteert dan een tweedelijns model. Niet alleen is een topinstrument beter bestand tegen uw werkomgeving, maar het helpt ook om u veilig te houden. Als u eenmaal over een multimeter beschikt, is blijft veilig gebruik van digitale multimeters belangrijk in elke omgeving waarin u werkt. Controleer altijd of uw multimeter veilig is om te gebruiken.

 

Vraag advies aan onze experts

Wat zijn elektrische parameters?

Elk apparaat dat elektriciteit gebruikt of verplaatst, heeft een set elektrische parameters. Dit zijn classificaties en codes, zoals CAT-specificaties en beschermingsklassen (IP-codes), die zijn afgestemd op de normen die zijn vastgesteld door speciaal benoemde teams van professionals. Als u de elektrische parameters van een apparaat begrijpt, kunt u beter begrijpen hoe u de prestaties van dat apparaat kunt testen en hoe u het apparaat en uzelf (en de mensen om u heen) veilig kunt houden. Enkele voorbeelden van elektrische parameters zijn impedantie, inschakelstroom, arbeidsfactor en spanningsval.

Wat zijn de CAT-specificaties van de multimeter?

Digitale multimeters zijn geschikt voor verschillende elektrische parameters, dus u moet controleren op de juiste CAT-specificaties, IP-codes en onafhankelijke verificatiesymbolen om er zeker van te zijn dat de door u geselecteerde meter is getest door een onafhankelijk laboratorium en veilig is voor uw metingen.

Bij het bepalen van de juiste overspanningscategorie (CAT II, CAT III of CAT IV) van de installatie, moet u altijd een instrument kiezen dat geschikt is voor de hoogste categorie waarin u het instrument mogelijk kunt gebruiken en een spanningsnorm selecteren die geschikt is voor deze situaties of deze zelfs overschrijdt. Meters met een CAT-specificatie zijn ontwikkeld om het risico op een vlamboog in de meter zo veel mogelijk te beperken. De classificaties bevinden zich meestal in de buurt van de ingangen.

Om een voorbeeld te geven: als u voorbereidingen treft om een 480-V voedingsdistributiepaneel te meten, moet u een meter gebruiken die minimaal voldoet aan CAT III-600 V. Dit betekent dat een CAT III-1000 V of CAT IV-600 V in deze situatie ook geschikt kan zijn.

Meetcategorie  Omschrijving Voorbeelden
CAT IV Driefasig bij aansluiting op netvoeding, alle geleiders buiten

Alleen beperkt door de nettransformator die het circuit voedt

››50 kA kortsluitstroom

 • De ‘oorsprong van de installatie’, dat wil zeggen: waar het laagspanningssysteem (kabels voor service-ingang) is aangesloten op het lichtnet.
 • Elektriciteitsmeters, primaire overstroom-beveiligingsapparatuur.
 • Buitenleidingen en service-ingang, serviceleiding van mast naar een gebouw, leiding tussen meter en paneel
 • Bovengrondse leiding naar vrijstaand gebouw, ondergrondse leiding naar bronpomp.
CAT III Driefasige verdeling, inclusief enkelfasige commerciële verlichting

‹50 kA kortsluitstroom

 • Apparatuur in vaste installaties, zoals schakelinstallaties en meerfasenmotoren.
 • Bus- en voedingscircuits in industriële installaties.
 • Voedingen en korte aftakkingsstroomkringen, apparaten die rechtstreeks vanaf verdeelpanelen worden gevoed.
 • Verlichtingssystemen in grote gebouwen.
 • Contactdozen met korte verbindingen naar de service-ingang
CAT II Belastingen die zijn verbonden met een eenfaseaansluiting.

‹10 kA kortsluitstroom.

 • Huishoudelijke apparaten, draagbaar gereedschap en gelijksoortige belastingen.
 • Contactdozen en lange aftakkingsstroomkringen.
  • Contactdozen op meer dan 10 meter afstand van de bron van CAT III.
  • Contactdozen op meer dan 20 meter afstand van een bron van CAT IV.

De tweecijferige IP-codes geven aan welke weerstand uw meter tegen stof en water kan bieden. Het beschrijft de grootte van de stofdeeltjes die worden tegengehouden en tot welke diepte uw multimeter kan worden ondergedompeld terwijl hij blijft functioneren.

Mate van bescherming tegen binnendringen van vaste stoffen

Niveau Objectgrootte Effectief tegen
0 Objectgrootte Geen bescherming
1 >50 mm Een groot oppervlak van het lichaam
2 <12,5 mm Vingers en dergelijke
3 <2,5 mm Gereedschap, dikke kabels
4 <1 mm Granulaire objecten. De meeste kabels, schroeven enz.
5 Beschermd tegen stof Niet volledig beschermd, maar mag geen belemmering vormen voor een goede werking
6 Stofdicht Geen binnendringen van stof. Stofbestendig

Het tweede cijfer van een IP-waarde geeft het beschermingsniveau tegen water aan.

Mate van bescherming tegen binnendringen van water

Niveau Beschermd tegen Details
0 Niet beschermd
1 Druppelend water Verticaal vallend water. Geen schadelijk effect
2 Druppelend water, 15° kanteling Verticaal vallend water. Geen schadelijk effect wanneer het apparaat tot 15° gekanteld is ten opzichte van de normale positie
3 Sproeiwater Water valt als spray bij maximaal 60°. Geen schadelijk effect
4 Spattend water Water dat uit een willekeurige richting spat. Geen schadelijk effect
5 Waterstralen Water dat door een spuitmond vanuit een willekeurige richting wordt gespoten. Geen schadelijk effect
6 Krachtige waterstralen Water dat in krachtige stralen door een spuitmond vanuit een willekeurige richting wordt geprojecteerd. Geen schadelijk effect
7 Onderdompeling tot 1m Onderdompeling in water tot 1 m gedurende 30 minuten. Waterdicht tot 1 m gedurende 30 minuten
8 Onderdompeling dieper dan 1m Continue onderdompeling

 

Plan een consultatie

 

Bij Fluke testen we onze producten op veiligheid, zodat ze tot het uiterste gaan. Alleen als het testteam er niet meer in slaagt om de werking van het instrument te verstoren, kan het instrument worden vrijgegeven voor productie. Het doel is ervoor te zorgen dat een digitale multimeter van Fluke steeds opnieuw bestand is tegen de meest veeleisende omstandigheden in de praktijk. En dat u, de gebruiker, veilig blijft en elke dag weer naar huis kunt terugkeren. We zorgen er ook voor dat onze producten onafhankelijk worden getest, om onze aanspraken te staven.

Wat zijn veiligheidsmaatregelen voor multimeters?

Veilig gebruik van digitale multimeters is belangrijk. Voordat u een meting uitvoert met uw multimeter, moet u deze eerst visueel inspecteren. Controleer de meter, de meetprobes en de accessoires op tekenen van fysieke schade. Zorg ervoor dat alle pluggen goed vastzitten en let op blootliggend metaal of barsten in de behuizing. Gebruik nooit een beschadigde meter of beschadigde meetprobes.

Nadat de visuele inspectie is uitgevoerd, controleert u of uw multimeter goed werkt. Neem nooit zomaar aan dat dit zo is. Gebruik een bekende spanningsbron of een controle-apparaat, zoals de Fluke PRV240, om te controleren of uw meter goed werkt. Dit is een vereiste van NFPA70E (VS) en GS38 (Europa).

Het werken met elektriciteit brengt altijd een risico met zich mee. Weet wat deze gevaren zijn en neem de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u begint met het uitvoeren van metingen. Wees u bewust van de mogelijkheid van pieken zoals kortstondige overspanning en vlambogen of vonkoverslag.

 1. Ga er altijd van uit dat elke elektrische component in een circuit onder spanning staat totdat u de stappen hebt genomen om deze positief te ontladen. Een schok treedt op als het menselijk lichaam deel gaat uitmaken van een elektrisch circuit. Let dus op de positie van uw lichaam tijdens werkzaamheden in elektrische omgevingen.
 2. Zorg ervoor dat u in elke situatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Dit betekent zowel op het lichaam (d.w.z. handschoenen, hoofdbedekking) als in de buurt van het lichaam (d.w.z. geïsoleerde rubbermatten). Deze zijn nodig bij werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande en blootliggende elektrische circuits van meer dan 50 V.
 3. Werk nooit alleen aan of bij blootliggende en spanningvoerende apparatuur. Blijf veilig en zorg ervoor dat u en uw partner zich ook bewust zijn van de omgeving. Voer, indien mogelijk, geen metingen uit in vochtige of natte omgevingen en zorg ervoor dat er geen atmosferische gevaren in de buurt zijn (d.w.z. brandbaar stof of damp).
 4. Houd ten slotte het display van uw digitale multimeter in de gaten voor eventuele visuele waarschuwingen. Het kan gebruikers waarschuwen voor onregelmatigheden zoals onveilige spanningen (30 V of hoger) bij de meetprobes.
Read more