Wat is Duty-Cycle?

Wat is de duty cycle?

De duty-cycle is de verhouding tussen de duur die een belasting of circuit AAN is ten opzichte van de duur gedurende welk de belasting of het circuit UIT is.

De duty-cycle, soms ook ‘duty factor’ genoemd, wordt uitgedrukt als een percentage van de AAN-tijd. Een duty cycle van 60% geeft aan dat een signaal 60% van de tijd AAN is en de overige 40% UIT.

wat is duty-cycle?

 

Veel belastingen worden snel in- en uitgeschakeld via een snelwerkende elektronische schakelaar die nauwkeurig het uitgangsvermogen beheert van de belasting. Belastingsbedrijf—zoals de helderheid van een lamp, de afgifte van een verwarmingselement en de magnetische sterkte van een spoel—kan worden geregeld op basis van de duty-cycle via perioden van INSCHAKELING en UITSCHAKELING of cycli per seconde.

 

Duty-cycle vereenvoudigd

Als de verstuiver AAN wordt gepulst met een wisselende duur (dit heet pulsbreedtemodulatie), is de duty-cycle steeds verschillend. Als de verstuiver AAN wordt gepulst gedurende 0,05 seconde in een cyclus van 0,1 seconde, is de duty cycle van de brandstofverstuiver 50%. Als de verstuiver AAN wordt gepulst gedurende 0,09 seconde van diezelfde cyclus van 0,1 seconde, is de duty-cycle van de brandstofverstuiver 90%.

 

Voorbeeld van duty-cycle

In een elektronisch brandstofinspuitsysteem van een auto regelen spanningspulsen die aan de magneetklep van de brandstofinspuitklep worden gevoed, de brandstofinspuitklep af op een vaste snelheid van 10 cycli per seconde of 10 Hz.

Dankzij pulsbreedtemodulatie kan de brandstoftoevoer naar de motor nauwkeurig elektronisch worden geregeld. De gemiddelde spanning voor elke duty-cycle wordt bepaald door de hoeveelheid pulstijd AAN.

Magneetkleppen die door middel van de duty-cycle worden aangestuurd, gebruiken een variabel duty-cycle-signaal om de stroom te variëren of de druk aan te passen. Hoe langer een magneetklep open blijft, hoe groter de doorstroming en hoe lager de opgebouwde druk. Deze magneetkleppen worden aangestuurd door de voeding of de aarding.

 

Wat is pulsbreedte?

Pulsbreedte is een maat voor de werkelijke inschakelduur in milliseconden. De tijd UIT heeft geen invloed op de pulsbreedte van het signaal. De enige waarde die wordt gemeten, is hoe lang het signaal AAN is (aansturing door de aarding).

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.