Nauwkeurige meetinstrumenten zijn essentieel bij elke technische en wetenschappelijke toepassing. Begrijpt u volledig het verschil tussen kalibratie en justeren? Dit inzicht kan de betrouwbaarheid van uw apparatuur aanzienlijk verbeteren.

Het verschil tussen kalibratie en justeren

Kalibratie is het proces waarbij de meetwaarden van een instrument worden vergeleken met een standaard met bekende nauwkeurigheid. Het doel van kalibratie is om vast te stellen hoe nauwkeurig het instrument meet. Bij kalibratie worden eventuele afwijkingen tussen de meetwaarden van het instrument en de werkelijke waarden (zoals vastgesteld door de standaard) vastgelegd.

Justering (of afstellen) is het proces waarbij het instrument zodanig wordt aangepast dat het binnen de gewenste specificaties valt. Dit betekent dat als uit de kalibratie blijkt dat het instrument niet nauwkeurig meet, men bij het justeren daadwerkelijk ingrijpt in het instrument om deze afwijkingen te corrigeren.

Het verschil tussen herleidbare en geaccrediteerde ISO17025 kalibratie

Geaccrediteerde kalibratie wordt uitgevoerd door een laboratorium dat formeel erkend is door een accreditatieinstelling voor het uitvoeren van bepaalde parameters. (BELAC in Belgie, RVA in Nederland, DAkkS in Duitsland, …). Deze instellingen zorgen ervoor dat het laboratorium voldoet de internationale ISO/IEC 17025 norm, wat betekent dat het laboratorium competent is om kalibraties van een bepaalde parameter uit te voeren en dat de kalibratieresultaten internationaal erkend zijn.

Herleidbare kalibratie verwijst naar een kalibratieproces waarbij de meetresultaten kunnen worden herleid naar erkende referenties, meestal nationale of internationale standaarden, via een ononderbroken keten van vergelijkingen. Een herleidbare kalibratie garandeert dat de metingen traceerbaar zijn naar standaarden, maar het laboratorium ondergaat niet noodzakelijkerwijs de externe audits en kwaliteitscontroles die bij een accreditatie horen.

Vul hieronder je gegevens in en lees de volledige whitepaper.