Cursus Thermografie, niveau 2

Cursus Thermografie, niveau 2


 • In deze cursus wordt u voorbereid voor de kwalificatie als gecertificeerde thermograaf in categorie 1.
 • U doet basiskennis op over infrarood
 • u leert de camera onder verschillende omstandigheden en voor diverse doeleinden bedienen
 • u leert hoe u meetsituaties in het veld op de juiste wijze inschat
 • en u leert mogelijke oorzaken van fouten herkennen.
 • U kunt IR-inspecties uitvoeren aan de hand van schriftelijke richtlijnen
 • en u kunt een rapport uitbrengen over de resultaten van deze inspectie.

 • Duur: 40 uur
 • Examen: ja
 • Doelgroep: professionele gebruiker
 • Aanbevelingen: ervaring met het maken van algebraïsche basisberekeningen
 • Vereisten: geldig certificaat van Niveau 1, aanbevolen ervaring op het gebied van thermografie volgens relevante normen, en de cursist moet een casestudy hebben voorbereid die hij/zij tijdens de cursus voor Niveau 2 presenteert en vervolgens aan het eind van de cursus indient voor kwalificatie

 datasheet download opleidingsbrochure Thermografie