Interne Thermografie training

Interne Thermografie training


  • Desgewenst kunnen wij trainingen op uw eigen locatie geven.
  • De deelnemers krijgen informatie over IR-thermografie, inspecties, metingen, toepassingen en rapportage overeenkomstig het niveau dat zij nodig hebben om in hun werkomgeving metingen te verrichten en inspecties uit te voeren.
  • De docent adviseert u hoe u IR-thermografie het beste in het bedrijf kunt implementeren. De practica worden aangepast aan de training en de wensen van de klant.
  • Bij de praktische oefeningen horen zowel practica als veldinspecties op de locatie.

  • Duur: aangepast
  • Examen: afhankelijk van specifieke aangeboden les.
  • Doelgroep: medewerkers van een bedrijf of bepaalde afdelingen die reiskosten willen minimaliseren en de training direct op hun dagelijkse werkplek willen volgen.
  • Aanbevelingen: raadpleeg de vereisten en aanbevelingen die van toepassing zijn op het soort cursus waarmee de interne training vergelijkbaar is.
  • Vereisten: raadpleeg de vereisten en aanbevelingen die van toepassing zijn op het soort cursus waarmee de interne training vergelijkbaar is.

 datasheet download opleidingsbrochure Thermografie