Ultrasoon geluid is een akoestische trillingsfrequentie die te hoog is om hoorbaar te zijn. Een ultrageluid komt overeen met een frequentie boven 20.000 Hz.
Het menselijk oor kan geluidsgolven waarnemen met frequenties tussen 20 Hz en 20.000 Hz.
Veel verschijnselen genereren ultrageluid, zoals lekken in perslucht of gas onder druk.
Bijvoorbeeld defecte lagers en smering, turbulentie in de vloeistof- of gascircuits.
Bovendien genereren beluchting en cavitatie in pompen, elektrische deelontlading en corona-effecten en nog vele andere verschijnselen eveneens ultrageluid.
Daarom kan bij predictief onderhoud de mogelijkheid om in een industriële omgeving ultrasoon geluid als gevolg van storingen te detecteren, anticiperen op storingen en ongevallen en energie besparen.

Diensten

Onze gecertificeerde specialisten verlenen een breed pakket aan diensten. Hierdoor weet je zeker dat je betrouwbaar op pad gaat en alles uit jouw test- of meetinstrumenten haalt.