Fluke MDA-550 serie III Motor Drive Analyzer

Fluke MDA-550 serie III Motor Drive Analyzer

Producent: Fluke

Belangrijkste kenmerken

 • Begeleide tests met grafische, stapsgewijze aansluitschema’s
 • Vooraf ingestelde meetprofielen verminderen de complexiteit van het instellen
 • Ingebouwde functies voor het schrijven van rapporten
 • Eenvoudig storingszoekrapportage van de situatie vooraf en achteraf produceren

Beschrijving

Maak het complexe storingzoeken aan motoraandrijvingen eenvoudig. Met geleide testopstellingen en geautomatiseerde metingen aan aandrijvingen die betrouwbare, herhaalbare testresultaten produceren.

De Fluke MDA 550 Motor Drive Analyzer bespaart u tijd. U hoeft geen complexe metingen meer in te stellen en het storingzoeken voor motoraandrijvingen wordt veel eenvoudiger. Kies gewoon een test en de stapsgewijs geleide metingen tonen u waar u spannings- en stroomaansluitingen kunt maken. Daarnaast zorgen de vooraf ingestelde meetprofielen ervoor dat u alle gegevens registreert die u nodig hebt voor elke kritiek deel van de motoraandrijving, van de ingang naar de uitgang, de DC-bus en de motor zelf. Van eenvoudige tot geavanceerde metingen, met de MDA-550 kunt u alles aan. En met een ingebouwde rapportgenerator kunt u snel en eenvoudig betrouwbare vooraf/achteraf-rapporten opstellen.

De MDA-550 is het ideale draagbare instrument voor het analyseren van motoraandrijvingen. Het helpt u veelvoorkomende problemen van motoraandrijvingen met omvormer op te sporen en te verhelpen.

 • Meet de belangrijkste parameters voor motoraandrijvingen zoals spanning, stroom, DC-busspanningsniveau en AC-rimpel, spannings- en stroomonbalans en harmonischen, spanningsmodulatie en spanningsontladingen via de motoras.
 • Voer uitgebreide metingen van harmonischen uit om de effecten van lage en hoge harmonischen op uw elektrisch systeem te identificeren.
 • Voer geleide metingen uit aan de motoraandrijfingang, de DC-bus, de uitgang van de aandrijving, de motoringang en de motoras met grafische, stapsgewijze aansluitschema’s voor spanning en stroom.
 • Maak gebruik van een vereenvoudigde meetopstelling met vooraf ingestelde meetprofielen om automatisch de gegevensverzameling te activeren op basis van de gekozen meetprocedure.
 • Stel snel en gemakkelijk rapporten op die perfect zijn voor het documenteren van storingzoekwerkzaamheden en de samenwerking met anderen.
 • Meet aanvullende elektrotechnische parameters met een volwaardige oscilloscoop van 500 MHz, een meter- en registratiefunctie voor een complete reeks elektrotechnische en elektronische metingen aan industriële systemen.

De Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer maakt gebruik van geleide testmetingen om het analyseren gemakkelijker dan ooit te maken

Ingang van de aandrijving

Meet de ingangsspanning en -stroom om snel te zien of waarden binnen aanvaardbare grenzen liggen door de nominale spanning van de aandrijving te vergelijken met de werkelijke voedingsspanning. Controleer vervolgens de ingangsstroom om vast te stellen of de stroom de maximale waarde niet overschrijdt en de geleiders voldoende bemeten zijn. U kunt ook controleren of de harmonische vervorming binnen een aanvaardbaar niveau is door visueel de vorm van de golfvorm te controleren of door het scherm voor het harmonischenspectrum te bekijken, waarop zowel de totale harmonische vervorming als de afzonderlijke harmonischen worden weergegeven.

Spannings- en stroomonbalans

Controleer de spanningsonbalans bij de ingangen om te controleren of de fase-onbalans niet te hoog is (> 6-8%) en of de faserotatie klopt. U kunt ook op stroomonbalans controleren, omdat een te grote onbalans kan duiden op een probleem met de gelijkrichter van de aandrijving.

Uitgebreide metingen van harmonischen

Te hoge harmonischen zijn niet alleen een bedreiging voor uw roterende machines maar ook voor andere apparatuur die is aangesloten op het elektrisch systeem. Met de MDA-550 kunt u de harmonischen van de motoraandrijving zoeken maar ook de mogelijke effecten van de schakelelektronica van de omvormer ontdekken. De MDA-550 heeft drie bereiken voor harmonischen, van de 1e t/m de 51e harmonische, van 1 t/m 9 kHz en van 9 kHz t/m 150 kHz, zodat u elk probleem met betrekking tot harmonische vervuiling kunt opsporen.

DC-bus

Bij een motoraandrijving is het omvormen van AC naar DC in de aandrijving kritiek, omdat de juiste spanning en een adequate afvlakking met lage rimpel nodig is voor de beste prestaties van de aandrijving. Een hoge rimpelspanning kan een indicatie zijn van defecte condensatoren of van een verkeerde bemeting van de aangesloten motor. De registratiefunctie kan worden gebruikt om de prestaties van de DC-bus dynamisch in de bedrijfsmodus te controleren terwijl er een belasting aanligt.

Uitgang van de aandrijving

Controleer de uitgang van de aandrijving, zowel wat betreft de verhouding tussen spanning en frequentie (V/F) als de spanningsmodulatie. Bij hoge meetwaarden van de V/F-verhouding kan de motor oververhit raken. Bij lage meetwaarden van de V/F-verhouding is de aangesloten motor mogelijk niet in staat om het vereiste koppel voor de belasting te leveren zodat het beoogde proces afdoende wordt uitgevoerd.

Spanningsmodulatie

Metingen van het pulsbreedtegemoduleerde signaal worden gebruikt om te controleren op hoogspanningspieken die de isolatie van de motorwikkelingen kunnen beschadigen. De stijgtijd of steilheid van impulsen wordt aangegeven door de dV/dt-waarde (de snelheid van de spanningsverandering in de tijd). Dit dient vergeleken te worden met de gespecificeerde isolatie van de motor. De metingen kunnen ook worden gebruikt voor het meten van de schakelfrequentie om vast te stellen of er een mogelijk probleem is met elektronische schakeling, of met de aarding, waar het signaal stijgt en daalt.

Motoringang

Het garanderen van de spanningstoevoer naar de motoringang is essentieel, en de keuze van de bekabeling van de aandrijving naar de motor is kritiek. Een verkeerde keuze van de bekabeling kan tot beschadiging van zowel de aandrijving als de motor leiden ten gevolge van overmatige gereflecteerde spanningspieken. Het is belangrijk om te controleren of de stroom op de aansluitingen binnen de motorspecificatie ligt, omdat overstroom tot oververhitting van de motor kan leiden, waardoor de levensduur van de statorisolatie kan worden verkort en daardoor de motor voortijdig defect kan raken.

Motorasspanning

Spanningspulsen van een frequentiegeregelde aandrijving kunnen door de stator van een elektromotor in de rotor van de motor worden geïnduceerd, wat tot een elektrische spanning in de rotoras leidt. Als deze rotorasspanning hoger is dan het isolerende vermogen van het lagervet, kan er vonkoverslag plaatsvinden, wat tot put- en groefvorming in het loopvlak van het motorlager leidt: beschadigingen die ervoor kunnen zorgen dat een motor voortijdig defect raakt. De MDA-550 wordt geleverd met meetpennen met koolstofborstels die gemakkelijk de aanwezigheid van destructieve vonkstromen detecteren, terwijl de impulsamplitude en de telling van het aantal gebeurtenissen u in staat stellen om actie te ondernemen voordat er een storing optreedt. Door gebruik van dit accessoire kunt u potentiële schade ontdekken zonder te investeren in dure permanent geïnstalleerde oplossingen.

Stapsgewijs geleide metingen garanderen dat u over de gegevens beschikt die u nodig hebt, wanneer u ze nodig hebt

De MDA-550 is ontwikkeld om u te helpen snel en eenvoudig te testen en typische problemen op te lossen bij driefasige en eenfasige motoraandrijvingen met omvormer. Dankzij de informatie op het scherm en de stapsgewijze geleiding kunt u de analyzer gemakkelijk configureren en de metingen aan de aandrijving gemakkelijk uitvoeren om snel betere beslissingen te nemen over onderhoud. Van de voeding tot en met de geïnstalleerde motor biedt de MDA-550 de meetmogelijkheden voor het snelste storingzoeken aan motoraandrijvingen.

 • Drive input step-by-step guided measurement connections

  Drive input step-by-step guided measurement connections