Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Producent: Fluke

NIET MEER LEVERBAAR!

Vervangen door de Fluke 1770 serie Power quality analyzers

Categorie:

Beschrijving

De 438-II is het ideale meetinstrument voor het analyseren van motoren. Hij kan helpen netvoedingsproblemen in driefasen- en éénfase-stroomverdeelinrichtingen te lokaliseren, te voorspellen, te voorkomen en op te lossen, terwijl hij technici de mechanische en elektrotechnische informatie verschaft die zij nodig hebben om de motorprestaties effectief te kunnen beoordelen.

  • Meet belangrijke parameters op direct geschakelde motoren, zoals koppel, toerental, mechanisch vermogen en motorrendement
  • Voer dynamische motoranalyses uit door de reductiefactor van de motor ten opzichte van de belasting te plotten conform de NEMA/IEC-richtlijnen
  • Bereken mechanisch vermogen en rendement zonder dat u mechanische sensoren nodig heeft; gewoon aansluiten op de ingangsgeleiders en u kunt meteen aan de slag
  • Meet elektrische vermogenparameters zoals spanning, stroom, vermogen, schijnbaar vermogen, arbeidsfactor, harmonische vervorming en onbalans, om karakteristieken te identificeren die van invloed zijn op het motorrendement
  • Identificeer problemen met de netvoedingskwaliteit, zoals spanningsdalingen en -stijgingen, transiënten, harmonischen en onbalans
  • De PowerWave-datatechnologie registreert snel RMS-gegevens en geeft gemiddelden van halve cycli en golfvormen weer om de dynamische karakteristieken van elektrische systemen zichtbaar te maken (opstarten van generatoren, schakelen van UPS-systemen etc.)
  • De registratiefunctie voor golfvormen registreert 100/120 cycli (50/60 Hz) van elke gebeurtenis die wordt vastgesteld, in alle modi, zonder te hoeven instellen
  • De automatische transiëntenmodus registreert golfvormgegevens met 200 kS/s op alle fasen gelijktijdig tot 6 kV
  • Compatibel met Fluke Connect® * – bekijk gegevens lokaal op het instrument, via Fluke Connect Mobile App en PowerLog 430-II desktopsoftware
  • Veiligheidsspecificatie voor industriële toepassingen 600 V CAT IV/1000 V CAT III goedgekeurd voor service-ingang en downstream schakelingen

Mechanische meetfuncties van de Fluke 438-II

Motorkoppel
Berekent de draaikracht (weergegeven in lb.ft of Nm) die een motor ontwikkelt en die wordt doorgegeven aan een aangedreven mechanische belasting. Het motorkoppel is de meest kritische variabele die de momentele mechanische prestaties van door elektromotoren aangedreven roterende apparatuur kenmerkt.

Motortoerental
Geeft het momentele toerental van de motoras aan. In combinatie met het motorkoppel, biedt het motortoerental een snapshot van de mechanische prestaties van door elektromotoren aangedreven roterende apparatuur.

Mechanische motorbelasting
Meet het werkelijke door motoren geproduceerde mechanische vermogen (weergegeven in pk of kW) en biedt een directe koppeling met overbelastingscondities zonder zich simpelweg te baseren op de motorstroom.

Motorrendement
Toont de effectiviteit van elke motor in een machine, assemblagelijn, fabriek en/of installatie bij het omzetten van elektrische energie in nuttige mechanische arbeid. Door de juiste samenvoeging van de rendementen van een groep motoren kan het totale (cumulatieve) rendement worden berekend. Vergelijkingen met verwachte motorrendementen onder waargenomen bedrijfsomstandigheden kunnen helpen de kosten te kwantificeren die gepaard gaan met inefficiëntie van de motorenergie.

Hoe het werkt
Met behulp van bedrijfseigen algoritmen gebruikt de Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer golfvormen van driefasenstroom en -spanning om het koppel, het toerental, de belasting en het rendement van motoren met een verversingssnelheid van 1 seconde te berekenen. Het luchtspleetveld van de motor, zoals waargenomen via de spannings-/stroomgolfvormen, vormt de basis voor de metingen. Mechanische sensoren en bedrijfsonderbrekingen wegens het onbelast testen van motoren zijn niet nodig, waardoor de algehele prestaties van elektromotoren sneller dan ooit kunnen worden geanalyseerd.

Analyse van elektromotoren

De Fluke 438-II geeft een volledig overzicht van de elektrische parameters. Voor aanvang van de analyse is het aanbevolen om referentiemetingen van de netvoedingskwaliteit uit te voeren om de status van harmonischen en onbalans op de elektrische service-uitgang te beoordelen, omdat deze twee eigenschappen ernstige negatieve gevolgen kunnen hebben voor motorprestaties.

In de modus voor motoranalyse worden de resultaten samengevat voor elektrische prestaties, mechanische prestaties en reductie (volgens aanbevelingen van de NEMA).

De gemakkelijk te begrijpen ernstschaal met vier kleurgradaties geeft motorprestaties ten opzichte van de aanbevolen elektrische parameterniveaus aan, waaronder nominaal vermogen, arbeidsfactor, onbalans en harmonischen.

Voor mechanisch vermogen kunt u direct het mechanische uitgangsvermogen samen met motorkoppel en toerental zien. Het mechanische uitgangsvermogen wordt onmiddellijk vergeleken met het elektrische vermogen, om u live-metingen van het rendement te bieden. Met deze functie kunt u heel gemakkelijk de machineprestaties tijdens elke bedrijfscyclus meten.

Het NEMA-reductiescherm wordt bijgewerkt wanneer de belasting en de elektrische omstandigheden veranderen, en elke nieuwe meting wordt op de tolerantiegrafiek als een ‘+’ geplot. In dit voorbeeld kunnen we zien dat de motor binnen tolerantie is, maar ook dicht bij de bedrijfsfactor. Dit geeft aan dat er mogelijk problemen met de netvoedingskwaliteit moeten worden verholpen, motoronderhoud moet worden uitgevoerd of een andere prestatie verbeterende aanpassing moet worden gedaan. Door deze tests in de loop van de tijd regelmatig uit te voeren, kunnen bekende maatstaven en prestatietrends worden vastgelegd, waardoor er gefundeerde beslissingen over onderhoudsinvesteringen kunnen worden genomen.