Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Producent: Fluke

NIET MEER LEVERBAAR!

Vervangen door de Fluke 1770 serie Power quality analyzers

Categorie:

De 438-II is het ideale meetinstrument voor het analyseren van motoren. Hij kan helpen netvoedingsproblemen in driefasen- en éénfase-stroomverdeelinrichtingen te lokaliseren, te voorspellen, te voorkomen en op te lossen, terwijl hij technici de mechanische en elektrotechnische informatie verschaft die zij nodig hebben om de motorprestaties effectief te kunnen beoordelen.

  • Meet belangrijke parameters op direct geschakelde motoren, zoals koppel, toerental, mechanisch vermogen en motorrendement
  • Voer dynamische motoranalyses uit door de reductiefactor van de motor ten opzichte van de belasting te plotten conform de NEMA/IEC-richtlijnen
  • Bereken mechanisch vermogen en rendement zonder dat u mechanische sensoren nodig heeft; gewoon aansluiten op de ingangsgeleiders en u kunt meteen aan de slag
  • Meet elektrische vermogenparameters zoals spanning, stroom, vermogen, schijnbaar vermogen, arbeidsfactor, harmonische vervorming en onbalans, om karakteristieken te identificeren die van invloed zijn op het motorrendement
  • Identificeer problemen met de netvoedingskwaliteit, zoals spanningsdalingen en -stijgingen, transiënten, harmonischen en onbalans
  • De PowerWave-datatechnologie registreert snel RMS-gegevens en geeft gemiddelden van halve cycli en golfvormen weer om de dynamische karakteristieken van elektrische systemen zichtbaar te maken (opstarten van generatoren, schakelen van UPS-systemen etc.)
  • De registratiefunctie voor golfvormen registreert 100/120 cycli (50/60 Hz) van elke gebeurtenis die wordt vastgesteld, in alle modi, zonder te hoeven instellen
  • De automatische transiëntenmodus registreert golfvormgegevens met 200 kS/s op alle fasen gelijktijdig tot 6 kV
  • Compatibel met Fluke Connect® * – bekijk gegevens lokaal op het instrument, via Fluke Connect Mobile App en PowerLog 430-II desktopsoftware
  • Veiligheidsspecificatie voor industriële toepassingen 600 V CAT IV/1000 V CAT III goedgekeurd voor service-ingang en downstream schakelingen

Mechanische meetfuncties van de Fluke 438-II

Motorkoppel
Berekent de draaikracht (weergegeven in lb.ft of Nm) die een motor ontwikkelt en die wordt doorgegeven aan een aangedreven mechanische belasting. Het motorkoppel is de meest kritische variabele die de momentele mechanische prestaties van door elektromotoren aangedreven roterende apparatuur kenmerkt.

Motortoerental
Geeft het momentele toerental van de motoras aan. In combinatie met het motorkoppel, biedt het motortoerental een snapshot van de mechanische prestaties van door elektromotoren aangedreven roterende apparatuur.

Mechanische motorbelasting
Meet het werkelijke door motoren geproduceerde mechanische vermogen (weergegeven in pk of kW) en biedt een directe koppeling met overbelastingscondities zonder zich simpelweg te baseren op de motorstroom.

Motorrendement
Toont de effectiviteit van elke motor in een machine, assemblagelijn, fabriek en/of installatie bij het omzetten van elektrische energie in nuttige mechanische arbeid. Door de juiste samenvoeging van de rendementen van een groep motoren kan het totale (cumulatieve) rendement worden berekend. Vergelijkingen met verwachte motorrendementen onder waargenomen bedrijfsomstandigheden kunnen helpen de kosten te kwantificeren die gepaard gaan met inefficiëntie van de motorenergie.

Hoe het werkt
Met behulp van bedrijfseigen algoritmen gebruikt de Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer golfvormen van driefasenstroom en -spanning om het koppel, het toerental, de belasting en het rendement van motoren met een verversingssnelheid van 1 seconde te berekenen. Het luchtspleetveld van de motor, zoals waargenomen via de spannings-/stroomgolfvormen, vormt de basis voor de metingen. Mechanische sensoren en bedrijfsonderbrekingen wegens het onbelast testen van motoren zijn niet nodig, waardoor de algehele prestaties van elektromotoren sneller dan ooit kunnen worden geanalyseerd.

Analyse van elektromotoren

De Fluke 438-II geeft een volledig overzicht van de elektrische parameters. Voor aanvang van de analyse is het aanbevolen om referentiemetingen van de netvoedingskwaliteit uit te voeren om de status van harmonischen en onbalans op de elektrische service-uitgang te beoordelen, omdat deze twee eigenschappen ernstige negatieve gevolgen kunnen hebben voor motorprestaties.

In de modus voor motoranalyse worden de resultaten samengevat voor elektrische prestaties, mechanische prestaties en reductie (volgens aanbevelingen van de NEMA).

De gemakkelijk te begrijpen ernstschaal met vier kleurgradaties geeft motorprestaties ten opzichte van de aanbevolen elektrische parameterniveaus aan, waaronder nominaal vermogen, arbeidsfactor, onbalans en harmonischen.

Voor mechanisch vermogen kunt u direct het mechanische uitgangsvermogen samen met motorkoppel en toerental zien. Het mechanische uitgangsvermogen wordt onmiddellijk vergeleken met het elektrische vermogen, om u live-metingen van het rendement te bieden. Met deze functie kunt u heel gemakkelijk de machineprestaties tijdens elke bedrijfscyclus meten.

Het NEMA-reductiescherm wordt bijgewerkt wanneer de belasting en de elektrische omstandigheden veranderen, en elke nieuwe meting wordt op de tolerantiegrafiek als een ‘+’ geplot. In dit voorbeeld kunnen we zien dat de motor binnen tolerantie is, maar ook dicht bij de bedrijfsfactor. Dit geeft aan dat er mogelijk problemen met de netvoedingskwaliteit moeten worden verholpen, motoronderhoud moet worden uitgevoerd of een andere prestatie verbeterende aanpassing moet worden gedaan. Door deze tests in de loop van de tijd regelmatig uit te voeren, kunnen bekende maatstaven en prestatietrends worden vastgelegd, waardoor er gefundeerde beslissingen over onderhoudsinvesteringen kunnen worden genomen.

Mechanische specificaties
Mechanische metingen kunnen worden uitgevoerd aan direct geschakelde motoren met een 3-draads aansluiting.
Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Standaard grenswaarde
Motormeting
Mechanisch motor-

vermogen

0,7 kW tot 746 kW

1 pk tot 1000 pk

0,1 kW

0,1 pk

±3% =”1″

±3%=”1″

100% = nominaal vermogen

100% = nominaal vermogen

Koppel 0 Nm tot 10.000 Nm

0 lb ft tot 10 000 lb ft

0,1 Nm

0,1 lb ft

±5% =”1″

±5%=”1″

100% = nominaal koppel

100% = nominaal koppel

Toerental 0 tpm tot 3600 tpm 1 tpm ±3%=”1″ 100% = nominaal toerental
Rendement 0% tot 100% 0,10% ±3%=”1″ N.v.t.
Onbalans (NEMA) 0% tot 100% 0,10% ±0,15% 5%
Factor voor harmonische
spanningen (NEMA)
0 tot 0,20 0,1 ±1,5% 0,15
Reductiefactor voor
onbalans
0,7 tot 1,0 0,1 indicatief N.v.t.
Reductiefactor voor
harmonischen
0,7 tot 1,0 0,1 indicatief N.v.t.
Totale NEMA-
reductiefactor
0,5 tot 1,0 0,1 indicatief N.v.t.
Opmerkingen: Ondersteunt motortypes NEMA A, B, C, D en E en IEC-type H en N.
Het nominale koppel wordt berekend op basis van het nominale vermogen en het nominale toerental.
De verversingssnelheid van motormetingen is 1x per seconde.
De standaard trendduur is 1 week.
=”1″Tel een fout van 5% erbij als u motortype Overig selecteert
Specificatie geldig voor motorvermogen > 30% van nominaal vermogen
Specificatie geldig bij stabiele bedrijfstemperatuur. Laat de motor gedurende ten minste 1 uur bij vollast draaien
(2-3 uur als de motor 50 pk of meer heeft) om een stabiele temperatuur te bereiken
Elektrische specificaties
Model Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
Volt
Vrms (AC+DC) 435-II 1 V tot 1000 V fase naar nulleider 0,01 V ±0,1% van nominale spanning****
Vpk 1 Vpk tot 1400 Vpk 1 V 5% van nominale spanning
Crest-factor spanning (CF) 1,0 > 2,8 0,01 ±5%
Vrms½ 435-II 0,1 V ±0,2% van nominale spanning
Vgrond 435-II 0,1 V ±0,1% van nominale spanning
Ampère (nauwkeurigheid exclusief nauwkeurigheid stroomtang)
Ampère (AC + DC) i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A 1 A ±0,5% ±5 counts
i430-Flex 10x 0,5 A tot 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 counts
1 mV/A 1x 5 A tot 2000 A 1 A ±0,5% ±5 counts
1 mV/A 10x 0,5 A A tot 200 A (alleen AC) 0,1 A ±0,5% ±5 counts
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms ±5%
1 mV/A 5500 Apk 1 Arms ±5%
A-crest-factor (CF) 1 tot 10 0,01 ±5%
Ampère ½ i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A 1 A ±1% ±10 counts
i430-Flex 10x 0,5 A tot 600 A 0,1 A ±1% ±10 counts
1mV/A 1x 5 A tot 2000 A 1A ±1% ±10 counts
1 mV/A 10x 0,5 A A tot 200 A (alleen AC) 0,1 A ±1% ±10 counts
Agrond i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A 1 A ±0,5% ±5 counts
i430-Flex 10x 0,5 A tot 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 counts
1mV/A 1x 5 A tot 2000 A 1 A ±0,5% ±5 counts
1mV/A 10x 0,5 A A tot 200 A (alleen AC) 0,1 A ±0,5% ±5 counts
Hertz
Hz Fluke 435 bij 50 Hz nominaal 42,500 Hz tot 57,500 Hz 0,001 Hz ±0,01 Hz
Fluke 435 bij 60 Hz nominaal 51,000 Hz tot 69,000 Hz 0,001 Hz ±0,01 Hz
Vermogen
Watt (VA, var) i430-Flex max. 6000 MW 0,1 W tot 1 MW ±1% ±10 counts
1 mV/A max. 2000 MW 0,1 W tot 1 MW ±1% ±10 counts
Arbeidsfactor (Cos j/DPF) 0 tot 1 0,001 ±0,1% bij nominale belastingscondities
Energie
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10x Afhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang ±1% ±10 counts
Energieverlies i430-Flex 10x Afhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang ±1% ±10 counts Exclusief nauwkeurigheid netweerstand
Harmonischen
Orde van harmonischen (n) DC, groepering 1 tot 50: Groepen harmonischen volgens IEC 61000-4-7
Orde van interharmonischen (n) UIT, groepering 1 tot 50: Groepen subgroepen harmonischen en interharmonischen volgens IEC 61000-4-7
Spanning %f 0,0% tot 100% 0,1% ±0,1% ±n x 0,1%
%r 0,0% tot 100% 0,1% ±0,1% ±n x 0,4%
Absolute druk 0,0 tot 1000 V 0,1 V ±5% *
Totale harmonische vervorming (THD) 0,0% tot 100% 0,1% ±2,5%
Stroomsterkte %f 0,0% tot 100% 0,1% ±0,1% ±n x 0,1%
%r 0,0% tot 100% 0,1% ±0,1% ±n x 0,4%
Absolute druk 0,0 tot 600 A 0,1 A ±5% ±5 counts
Totale harmonische vervorming (THD) 0,0% tot 100% 0,1% ±2,5%
Watt %f of %r 0,0% tot 100% 0,1% ±n x 2%
Absolute druk Afhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang ±5% ±n x 2% ±10 counts
Totale harmonische vervorming (THD) 0,0% tot 100% 0,1% ±5%
Fasehoek -360° tot +0° ±n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst 0,00 tot 20,00 0,01 ±5%
Onbalans
Spanning % 0,0% tot 20,0% 0,1% ±0,1%
Stroomsterkte % 0,0% tot 20,0% 0,1% ±1%
Op de netspanning gesuperponeerde signalen (Mains Signalling)
Drempelniveaus Drempelwaarde, grenswaarden en signaleringsduur programmeerbaar voor twee signaleringsfrequenties
Signaleringsfrequentie 60 Hz tot 3000 Hz 0,1 Hz
Relatief V% 0% tot 100% 0,10% ±0,4%
Absoluut V3s (3 seconden gemiddeld) 0,0 V tot 1000 V 0,1 V ±5% van nominale spanning
Algemene specificaties
Behuizing Robuust ontwerp, schokbestendig met geïntegreerde beschermholster Druipwater- en stofdicht IP51 volgens IEC60529 indien gebruikt met standaard Schokbestendig en trillingsvast Schokbestendigheid 30 g, trillingsvastheid: 3 g sinusvormig, willekeurig 0,03 g 2 /Hz volgens MIL-PRF-28800F klasse 2
Display Helderheid: 200 cd/m 2 normaal met netvoedingsadapter, 90 cd/m 2 normaal met batterijvoeding Grootte: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 diagonaal) Resolutie LCD: 320 x 240 pixels Contrast en helderheid: instelbaar, met temperatuurcompensatie
Geheugen SD-kaart 8 GB (conform SDHC, FAT32-geformatteerd) standaard, tot 32 GB optioneel Opslag van schermen en meerdere geheugens voor opslag van gegevens inclusief registraties (afhankelijk van geheugengrootte)
Real-time-klok Tijd- en datummarkering voor trendmodus, transiëntendisplay, systeembewaking en registratie van gebeurtenissen
Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C excl. batterij
Opslagtemperatuur -20 °C ~ +60 °C
Relatieve vochtigheid +10 °C ~ +30 °C: 95% RV niet-condenserend
+30 °C ~ +40 °C: 75% RV niet-condenserend
+40 °C ~ +50 °C: 45% RV niet-condenserend
Maximale gebruikshoogte Tot 2.000 m (6666 ft) voor CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Tot 3.000 m (10.000 ft) voor CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximale hoogte bij opslag 12 km (40.000 ft)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) EN 61326 (2005-12) voor emissie en ongevoeligheid
Interfaces Mini-USB-B, geïsoleerde USB-poort voor aansluiting op een pc Sleuf voor SD-kaart achter batterij van instrument
Garantie Drie jaar (materiaal en arbeidsloon) voor het hoofdinstrument, een jaar voor accessoires

* ±5% als ≥ 1% van nominale spanning ±0,05% van nominale spanning als < 1% van nominale spanning
** 50Hz/60Hz nominale frequentie volgens IEC 61000-4-30
*** 400Hz-metingen worden niet ondersteund voor de modi Flicker, Mains Signalling (signalen op de netspanning) en Bewaking.
**** voor nominale spanning 50 V tot 500 V.

https://www.youtube.com/watch?v=2oyWA_D2p9k

Download datasheet
Download Waarom motoranalyse