Fluke 430-II Series Driefase Power Quality Analyzer

Fluke 430-II Series Driefase Power Quality Analyzer

Producent: Fluke

Geavanceerde functies voor de netvoedingskwaliteit, ongekende energieanalysemogelijkheden

Beschouw de Fluke 430-II Power Quality- en energieanalyzers als uw verzekeringspolis. Wat er ook in uw installatie fout mag gaan, met de 430-II bent u altijd voorbereid. Er is geen enkel elektrotechnisch probleem dat dit, met geavanceerde functies voor de netvoedingskwaliteit en mogelijkheden voor energiekostenberekening uitgeruste instrument niet aankan.

De Fluke 437-II, 435-II en 434-II driefase Power Quality Analyzers helpen u problemen in stroomverdeelinrichtingen te lokaliseren, te voorspellen, te voorkomen en te verhelpen. Deze gemakkelijk te gebruiken handheld-instrumenten zijn voorzien van veel innovatieve mogelijkheden, waardoor u problemen sneller en veiliger kunt vaststellen.

Categorie:

PowerWave-gegevensregistratie
Golfvormen voor spanning en stroom worden gedurende de opgegeven tijd continu geregistreerd, en ze worden uiterst gedetailleerd op het scherm weergegeven; de vermogensgolfvorm wordt uit de betreffende gegevens afgeleid. Daarnaast kunnen de RMS-waarden van een halve cyclus voor spanning, stroom, vermogen en frequentie worden opgeslagen en voor analyse worden opgeroepen. Deze functie is vooral nuttig voor het testen van standby-stroomopwekkingssystemen en UPS-systemen, waar een betrouwbare inschakeling van cruciaal belang kan zijn.

Efficiëntie van vermogensomvormers
Vermogensomvormers nemen DC-stroom op en vormen deze om in AC-stroom of vice versa. Zonne-energiesystemen omvatten meestal een omvormer die de DC-energie van de zonnecellen opneemt en omzet in bruikbaar AC-vermogen. Het prestatievermogen van omvormers kan na verloop van tijd afnemen, zodat de omvormers moeten worden gecontroleerd. Door het ingaande vermogen te vergelijken met het uitgaande vermogen, kunt u de efficiëntie van het systeem controleren. De modellen 435 en 437 II kunnen de efficiëntie van dergelijke omvormers meten door tegelijkertijd het DC- en het AC-vermogen van een systeem te meten, om te bepalen hoeveel vermogen er tijdens de omvorming verloren gaat.

Unified Power Measurement
Voorheen konden alleen experts berekenen hoeveel energie er werd verspild als gevolg van problemen met de netvoedingskwaliteit; nutsbedrijven konden de kosten berekenen, maar de doorsnee elektricien kon het vereiste meetproces niet uitvoeren. Met de nieuwe, gepatenteerde Unified Power-functie van de 430-serie II kunt u met één enkel handheld instrument bepalen hoeveel energie er wordt verspild en exact berekenen wat de extra kosten van het stroomverbruik zijn. Fluke’s gepatenteerde Unified Power Measurement-systeem biedt de meest uitgebreide kijk op vermogen en meet:

  • Parameters van klassiek vermogen (Steinmetz 1897) en vermogen volgens IEEE 1459-2000
  • Gedetailleerde verliesanalyse
  • Onbalansanalyse

Onbalansanalyse Deze UPM-berekeningen worden gebruikt om de financiële kosten te kwantificeren van energieverlies ten gevolge van problemen met de netvoedingskwaliteit. De berekeningen worden, samen met andere installatiespecifieke informatie, uitgevoerd door een energieverliescalculator, die uiteindelijk bepaalt hoeveel geld een installatie door energieverspilling verliest.

AutoTrend – snelle trendregistratie
De unieke AutoTrend-functie geeft u snel inzicht in de veranderingen in de loop van de tijd. Elke op het display weergegeven waarde wordt automatisch en voortdurend vastgelegd zonder dat u drempelniveaus of intervaltijden hoeft in te stellen, of het proces handmatig hoeft te starten. U kunt snel de trends zien in spanning, stroom, frequentie, vermogen, harmonischen of flicker in alle drie de fasen en de nulleider. En u kunt de trends analyseren met de cursors en de zoomfunctie, zelfs terwijl de registratie op de achtergrond gewoon doorgaat.

Systeembewaking – controleer eenvoudig of de prestaties voldoen aan EN50160
Met één druk op de knop geeft de unieke systeembewaking u een overzicht van de prestaties van het voedingssysteem, en controleert of de netvoeding voldoet aan de limieten van EN50160 of aan uw eigen specificaties. Het overzicht wordt op één scherm getoond met gekleurde balken die duidelijk aangeven welke parameters buiten de limieten vallen

Download datasheet