FLUKE 1620 Serie GEO Aardingstesters

FLUKE 1620 Serie GEO Aardingstesters

De Fluke 1623 en 1625 zijn opvallende aardingstesters, die op alle vier manieren aardingsmetingen kunnen uitvoeren. De Fluke 1623 en 1625 testers kunnen met name lusweerstanden in aardingssystemen meten met alleen stroomtangen. Dit noemt men elektrodeloos (‘stakeless’) testen. Bij deze methode hoeven geen aardingspennen te worden gebruikt of aardelektroden te worden losgekoppeld.

Categorie:

Testmethoden

 • 2- en 3-polige potentiaalverlies-tests – standaard aardingstest met behulp van twee aardingspennen
 • Selectief testen – zonder aardelektroden los te koppelen; een technicus kan de aardingsweerstand meten door een combinatie van aardingspennen en een stroomtang te gebruiken.
 • Elektrodeloos testen – een innovatieve oplossing waarbij in plaats van aardingspennen alleen stroomtangen gebruikt worden om de lusweerstand in aardingssystemen te meten.

De Fluke 1625 heeft de volgende geavanceerde functies

Automatische frequentieregeling (AFC) – waarmee bestaande storingen worden geïdentificeerd en een zodanige meetfrequentie wordt gekozen dat het storingseffect wordt geminimaliseerd, zodat een nauwkeurigere aardingsweerstandswaarde worden verkregen.
R*-meting – waarmee de aardingsimpedantie bij 55 Hz wordt berekend, voor een betere weerspiegeling van de aardingsweerstand zoals die bij een aardlekfout zou bestaan.
Instelbare grenswaarden – voor een snelle verificatie van de testresultaten.

Geavanceerde technologie voor al uw aardingstesttoepassingen

1623

 • Eéntoets-meetconcept
 • 3- en 4-polige aardingsmeting
 • 2-polige weerstandsmeting, AC
 • Selectief testen zonder loskoppelen van de aardgeleider (1 stroomtang)
 • Elektrodeloos testen voor het snel doormeten van aardingslussen (2 stroomtangen)
 • Meetfrequentie 128 Hz

1625

 • 3- en 4-polige aardingsmeting
 • 4-polige specifieke aardingsweerstandmeting
 • 2-polige weerstandsmeting, AC
 • 2- en 4-polige weerstandsmeting, DC
 • Selectief testen zonder loskoppelen van de aardgeleider (1 stroomtang)
 • Elektrodeloos testen voor het snel doormeten van aardingslussen (2 stroomtangen)
 • Aardimpedantiemeting bij 55 Hz
 • Automatische frequentieregeling (AFC) (94, 105, 111, 128 Hz)
 • Meetspanning omschakelbaar, 20/48 V
 • Programmeerbare grenswaarden, instellingen
 • Doorbeltest met zoemer
Download datasheet