Cursus Thermografie, niveau 1

Cursus Thermografie, niveau 1


 • In deze cursus wordt u voorbereid voor de kwalificatie als gecertificeerde thermograaf in categorie 1.
 • U doet basiskennis op over infrarood
 • u leert de camera onder verschillende omstandigheden en voor diverse doeleinden bedienen
 • u leert hoe u meetsituaties in het veld op de juiste wijze inschat
 • en u leert mogelijke oorzaken van fouten herkennen.
 • U kunt IR-inspecties uitvoeren aan de hand van schriftelijke richtlijnen
 • en u kunt een rapport uitbrengen over de resultaten van deze inspectie.

 • Duur: 40 uur
 • Examen: ja
 • Doelgroep: praktische gebruiker
 • Vereisten: bekend zijn met de basisbediening van een infraroodcamera en de benodigde ervaring met thermografie hebben volgens relevante normen.

 datasheet download opleidingsbrochure Thermografie