Donderdag 22 juni

Één sessie om 10.00 uur en één om 13.00 uur

Het optimaliseren van het verbruik van elektrische energie is vandaag de dag een vereiste. Met de huidige energieprijsontwikkelingen wellicht als extra stimulans voor bedrijven. Niet alleen voor ontwerpers van nieuwe installaties maar ook voor eigenaren van bestaande systemen. ‘hoe laat ik mijn installaties zo efficiënt mogelijk functioneren met een zo laag mogelijk kWh verbruik’. Om het rendement te bepalen is meten essentieel. ‘Meten is nog steeds weten’. Des te meer parameters er gemeten worden, des te meer data er is om de energiestromen, belasting profielen en efficiëntie in kaart te kunnen brengen. Potentiële verbeteringen en correcties kunnen na analyse doorgevoerd worden.

Een dankbaar systeem v.w.b. energiebesparing is perslucht. Met de compressor als belasting en de toepassing zelf is dit zogenaamde ‘laaghangend fruit’ inzake energiebesparing en rendementsverhoging. Ook dit voorbeeld zal meegenomen worden om ook eens te bekijken hoe lekkages efficiënt in kaart gebracht en gekwantificeerd kunnen worden.

In dit Webinar wordt de nadruk gelegd op het meten van de belangrijke parameters. Om, aan de hand van wat voorbeelden, te bekijken hoe deze gemeten en geanalyseerd kunnen worden.

In 45 minuten zullen we wat test- en meet uitdagingen met Fluke oplossingen de revue laten passeren. Test- en meet oplossingen welke uitermate geschikt zijn om de gewenste parameter data te meten, verzamelen, analyseren en rapporteren.

 

Link voor inschrijving 10.00 uur webinar:

https://fluke-emea.zoom.us/webinar/register/6416847571656/WN_6RguJiR4SOqo6v-x12vOmw

Link voor inshrijving 13.00 uur webinar:

https://fluke-emea.zoom.us/webinar/register/1116847578756/WN_dTA02swKRfyItnunvvESwg